image

תרבות אמנות וספורט

 

"אשדוד-מרכז ארצי מגוון, איכותי ואטרקטיבי לתרבות, אמנות וספורט, המשקף את הרב תרבותיות המייחדת את העיר. הפעילויות המתקיימות בתחום זה והנגשתם של מרכזי התרבות, האמנות, הספורט ותרבות הפנאי לכלל התושבים, יעשירו את המרקם החברתי בעיר ויחזקו את הלכידות הקהילתית".

קווי מדיניות

מרכז תרבות ואומנות

 • בנית תכנית אב לתרבות.
 • הפיכת התרבות והאמנות לציר מרכזי בתהליך מיתוג העיר, תוך הדגשת ריבוי התרבויות והפולקלור הייחודי שלהן.
 • חיזוק וביסוס הפעילות המקדמת את תחומי האמנות בכלל והאמנות הרב תרבותית בפרט.
 • פיתוח פעילות תרבותית ענפה ב"היכל התרבות" החדש ומיצובו כ"גוף על", רב השפעה, לצריכת התרבות לסוגיה השונים.
 • ייזום פעולות תרבות פנאי למבוגרים, נוער ומשפחות והנגשתן לציבור הרחב.

רב תרבותיות

 • חיזוק התרבויות של ארצות המוצא, כחלק מהמרקם הרב תרבותי של העיר.
 • הפיכת המודל הרב תרבותי של אשדוד למודל ארצי ולאבן שואבת לחוקרי הגלויות השונות.

הנגשת התרבות והספורט

 • הנגשת התרבות לכלל התושבים וצריכתה על ידי כלל האוכלוסייה.
 • פיתוח תשתיות חדשות לעידוד פעילות ספורטיבית כאורח חיים בריא.
 • טיפוח המסגרות הספורטיביות לעידוד למצוינות והצטיינות בכל ענפי הספורט.
 • ביסוסענף "השחמט" כענף מקומי, לאומי ובינלאומי.

תכניות הממשות את החזון

מרכז תרבות

 • פתיחת היכל התרבות העירוני והפעלתו, תוך מיצובו כמוקד תרבותי מרכזי.
 • הצהרה ארצית פומבית על התרבות והאמנות כציר משמעותי לפריחתה של אשדוד והפיכתה למוקד ארצי
 • מתן העדפה תכנונית ותמריצים ליזמי תרבות ואומנות עירונית וארצית.
 • הרחבת מוזיאון קורין ממן למוזיאון בינלאומי לתרבות פלשתית ולתרבות מדינות אגן הים התיכון.
 • תמריץ למוסדות תרבות ויוצרי תרבות.
 • עידוד הפעילות של יוצרים מקומיים.
 • הרחבת מפעל פרסי אשדוד בתחום היצירה, התרבות והאומנות, למישור הארצי.
 • חיזוק וביסוס הפעילות של התזמורות העירוניות - הסימפונית והאנדלוסית, התיאטרון העירוני והתיאטרון לדוברי רוסית.
 • הקמת בית אומנים, הכולל מרכז מבקרים ומכון מחקר.
 • הקמת בית אומנים, הכולל מרכז מבקרים ומכון מחקר.הקמת בית ספר ארצי למחול ועידוד להקות המחול בעיר.
 • הקמת משכן עירוני למחול.
 • הקמת ספריה עירונית חדישה.

רב תרבותיות

 • מיסוד פסטיבל "חלון לים התיכון" בתרבות העירונית והתרבות הלאומית והבינלאומית והפיכתו למוקד משיכה משמעותי.
 • הקמת מרכז לתרבות עולי אתיופיה.
 • הקמת משכן לתזמורת האנדלוסית.
 • בניית תוכנית חינוכית כלל עירונית "אשדוד עיר רב תרבותית" - פסיפס אשדוד.
 • עידוד פעילות יוצרים בראיה רב תרבותית.

 הנגשת תרבות הפנאי

 • בינויי מתנ"ס ט"ו ומתנ"ס מעלה (לציבור החרדי)
 • שיפוץ והרחבה של מתנ"סים ותיקים (ג' ו-ה').
 • הרחבת פרויקט "חוג לכל ילד".
 • שילוב אוכלוסיות מיוחדות.

הנגשת הספורט

 • הקמת קריית ספורט שתכלול אצטדיון לכדורגל, היכל ספורט רב תכליתי ומגרשי ספורט.
 • הקמת ספורטק, הכולל מגרשי טניס ומגרשי ספורט.
 • סיום בניית מרכז הבריאות והספורט העירוני ופתיחתו לציבור.
 • הרחבת סלילת שבילי אופניים עד לרישות מלא של העיר.
 • התקנת מתקני ספורט לאורך הטיילת וברחבי העיר.
 • פיתוח מגרשי ספורט ומתקנים בחופי הים.
 • תכניות לחינוך לעידוד האוכלוסייה לפעילות גופנית סדירה.
close