image

תכנית מתאר חדשה לאשדוד

מה זו תכנית מתאר כוללנית ואיך זה קשור אלינו?

תכנית מתאר עיר היא תכנית פיזית הקובעת את האופן בו תמשיך אשדוד להתפתח בעשרים השנים הבאות. התכנית תקבע מה מותר ומה אסור לפתח בעיר בשנים הקרובות, כלומר כיצד יתפתחו המגורים, המסחר, שירותי הציבור, השטחים הפתוחים ועוד. התכנית מגדירה כמה תושבים עתידים לחיות באשדוד בשנת 2035.  בנוסף, צריכה למצוא מקום פיזי לכל הצרכים שלהם (היכן לגור, לבלות, לקנות, ללמוד, לנסוע וכדומה). כשמה כן היא, היא תכנית מתארת, כלומר תכנית שמביטה מלמעלה ולא נכנסת לרמת הבית הבודד. כלומר היא מתארת את הדברים באופן כללי ולא נכנסת לדקויות. התכנית תעסוק בסוגיות חשובות מאוד לעיר כגון: האם אשדוד תמשיך להיות עיר המחולקת לרבעים? מה יהיה הקשר בין העיר לים? היכן יגורו כל התושבים החדשים שיבואו? וכיצד לא ייווצר פקק אחד גדול?

מה שייקבע בתכנית עתיד להשפיע על כל מי שגר, עובד, עושה עסקים, לומד או מבלה בה. הבשורות הטובות הן שלאחרונה שונה חוק התכנון והבנייה והוא מאפשר לכל עיר שתהיה לה תכנית מתאר כוללנית מאושרת, לאשר תכניות קטנות יותר בתוך העיר עצמה (מעביר סמכות לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה המקומית). המשמעות היא שלתושבי העיר, באמצעות נבחרי הציבור שלהם, תהיה השפעה גדולה בהרבה על התפתחות העיר.

 לחצו כאן כדי למלא טופס פרטים אישיים ותקבלו הזמנה למפגש הקרוב לביתכם. 

מי מכין את התכנית?

את התכנית מכין צוות מקצועי ורחב של מומחים לכל התחומים בהם עוסקת התכנית (כאמור: בנייה, תחבורה, שטחים פתוחים, סביבה, עסקים, תיירות, שיתוף הציבור ועוד). מי שהזמין את התכנית הם עיריית אשדוד ומנהל התכנון במשרד הפנים. תהליך הכנת התכנית מלווה בוועדת היגוי רחבה לה שותפים נציגי משרדי ממשלה שונים, נציגי וועדת התכנון ועוד. זה חשוב כי כך דואגים שהכנת התכנית מתואמת עם כל מי שצריך, שיתוף הפעולה יאפשר עם סיום הכנתה, לאשר אותה ביתר קלות. בראש צוות התכנון עומד אדריכל קלאודיו מילול ממשרד האדריכלים מילול-קורן. בנוסף, מי שמשתתף בהכנת התכנית – זה אתם! תהליך התכנון יכלול סדרת מפגשים עם הציבור, סקרים ואפשרויות השתתפות נוספות. מידע חשוב יופיע כאן. המטרה היא להתחשב ככל הניתן בדעות וברצונות. לשם כך השתתפותכם לאורך התהליך חשובה!

התוצאה הסופית

בסופו של דבר (אחרי תהליך של כשנה וחצי) מקבלת העיר 3 תוצרים:

1. תשריט – כלומר מפה של העיר בצבעים שונים. כל צבע מגדיר ייעוד קרקע אחר (לדוגמה: מגורים, מסחר, מבני ציבור, שטחים פתוחים ועוד). המפה תאפשר לכל תושב לדעת מה העתיד של האיזור שלו. 

2. תקנון – חוברת עבה שכתובה בצורה משפטית המהווה הוראות של התכנית. כאמור, אחרי אישור התכנית התקנון שלה הופך לחוק מחייב שאסור להפר אותו.

3. נספחים – מסמכים המפרטים בנוגע לדברים שחייבים לעשות (נספחים מחייבים) בנושאים שונים, כגון: תחבורה, ניקוז, תשתיות ולגבי דברים שכדאי לעשות (נספחים מנחים) בנושאים שונים כגון: (שימור, סביבה וכדומה).

מה ההבדל בין תכנית מתאר לתכניות אחרות?

חשוב להבין כי תכנית המתאר לעיר כפופה לתכניות גדולות יותר (כאלו של האיזור או של כל המדינה) שנמצאות "מעליה". יש לא מעט תכניות גדולות שקובעות לעיר חלק מכללי המשחק (למשל אשדוד לא יכולה לקבוע שהיא בונה בתים עד קו המים או שהיא קובעת שלכל משפחה יהיו 3 מקומות חניה). "מתחת" לתכנית של העיר יש תכניות קטנות יותר המפרטות אותה  וקובעות מה יקרה בשכונה או באיזור מצומצם (לדוגמה: תכנית של פינוי ובינוי או תכנית שינוי של איזור מסחרי). תכניות אלו יהיו כפופות לתכנית המתאר.

close