image

מפגשי שיתוף הציבור

 

בנובמבר 2014 בוצעו 6 מפגשי שיתוף ציבור "מבט למחר" בנוגע לכתיבת תוכנית המתאר העירונית ל-2035. הנוכחים במפגשים היו מחתכי ציבור שונים בעיר. בוצעו שולחנות עגולים שבהם נאספו תובנות וצרכים. תובנות אלו הוטמעו בתוכנית המתאר של העיר אשדוד.

מפגש "מבט למחר" 1

מפגש- קהילה חרדית

מפגש- תושבי הרבעים החדשים

מפגש- תושבי הרבעים הוותיקים

מפגש- עולים חדשים

מפגש "מבט למחר" 2

close