image

מפגשי שיתוף הציבור

 

במהלך נובמבר 2014 התקיימו חמישה מפגשי שיתוף ציבור "מבט למחר" בנושא תכנית המתאר החדשה לאשדוד.

המפגש הראשון יועד לפורום מנהיגות מקומית. ארבעת המפגשים הנוספים יועדו לקהל הרחב ופוזרו ברחבי העיר על פי קהלי יעד שונים.

מפגש "מבט למחר" 1

מפגש- קהילה חרדית

מפגש- תושבי הרבעים החדשים

מפגש- תושבי הרבעים הוותיקים

מפגש- עולים חדשים

מפגש "מבט למחר" 2

close