image

שיתוף עם אוניברסיטת אריאל

 

ההגשה הסופית של פרויקט תכנון של אוניברסיטת אריאל המחלקה לארכיטקטורה שנה רביעית אשר תכננו 3 מתחמים באשדוד.

התערוכה היתה פתוחה לציבור במשך שבוע מה 1.3 עד ל8.3 בבית האומנים בית אריה קלנג.
ביום חמישי ה 08.03.18 נערכה הגשה של עבודות הסטודנטים בפני אגף ההנדסה של עיריית אשדוד. בתערוכה הוצגו 18 עבודות נבחרות מתוך 65 אשר הוגשו בסוף הסמסטר.
במסגרת ההגשות התקיימו דיונים מקצועיים על הרעיונות שהעלו הסטודנטים ועל הדילמות התכנוניות איתן התמודדו. בהגשות נכחו גם אדריכלים מקומיים אשר עוסקים בפרויקטים אמיתיים באותם מתחמים בדיוק וכן אורחים נוספים ומכובדים כגון פרופ' אדר' גלעד דובשני ראש החוג לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל ופרופ' אדר' דויד קסוטו.
הצוות המקצועי העירוני ובראשם אדר' רם אהרוני - אדריכל העיר אשדוד ואדר' נריה דולב מנהל אגף תכנון עיר עימתו את הרעיונות התכנוניים עם הדילמות המקצועיות עמן מתמודדים אנשי התכנון בעיר.
הפרויקטים שהוצגו התמקדו בלב רובע ו' כמתחם התחדשות עירונית, מתחם קריית התרבות ומשכן האומנויות ושער הכניסה לעיר צומת עד הלום.
הפרויקטים שהוצגו עוררו דיון מקצועי ודילמות תכנוניות וערכיות כגון סוג הקשר בין הבניין לרחוב, אופי המרחב הציבורי וזמינותו למשתמשים, שימושים מעורבים וניצול שטחים לא מבונים בין בנינים קיימים.
"שיתוף פעולה זה בין מנהל ההנדסה של עיריית אשדוד עם אוניברסיטאות הינו חלק מתפישת העולם הערכית שלנו בה אנו חולקים את הדילמות המקצועיות ופתוחים לדעות חדשניות ושאפתניות" , אומר רם אהרוני אדריכל העיר אשדוד, ומבטיח כי שיתופי פעולה נוספים מתוכננים עם מוסדות אקדמיים נוספים....

 

close