image

אבנר שאול אדריכל

הדמיה של אבנר שאול לגש אסותא

תכנון ועיצוב גשר הולכי רגל – אשדוד.

בתכנון ועיצוב גשר אסותא הושקעו מאמצים רבים להתמזגות המבנה במרקם העירוני הבנוי יצירת גשר שישקף את אופייה המתפתח של העיר אשדוד,  כנטבח נוסף וכאחד מסמליה של העיר, גשר שמלבד תכליתו ונגישותו לתושבי העיר ובאיה, ישמש כאייקון תרבותי ושער גאה לעיר אשדוד.

בדגש להתחקות אחר יופייה של תקופות קודמות במקום, וגשרה העתיק של העיר אשדוד "ז'יסר איסדוד" שנבנה בתקופה העות'מנית/רומאית. רצון ליצור גשר מודרני  מדרך הגשר ישען על שלושת יסודות בעזרתם של שתי קורת בטון דרוך אשר ימוקמו בחלקו העליון מעל וכחלק ממשטח הדריכה ליצירת התעלות חומרית כנגד משקל וחתך הקורה, בכך נייצר חתך צד דק במיוחד כקו אופקי עדין הנמתח מצד לצד. מסבך עילי ימוקם בחלקו העילי של הגשר ליצירת אלמנט הצללה רכיבי המסבך ייוצרו  שימוש בטכנולוגיות תכנוניות מאפשרות לגשר למקסם את יופיו, להיטמע בסביבתו בצורה מתחשבת, להגיע לתוצאה אסתטית תכנונית ראויה, למזער ככול הניתן מאמצי ביצוע ותחזוקה ולהוות חלק בלתי נפרד מחזונה המתפתח של העיר אשדוד. ולשמר סדר אסתטי עתיק תוך שימוש מחומרים עכשוויים. מקורות ברזל מכופפות שיחברו בין ארבעת קורות המתכת המרכזיות בסדר משתנה ויהוו בסיס להנחת חיפוי כיפת הזכוכית.

 

close