image

משה גז אדריכל

הפרויקט שלנו נמצא בכניסת העיר, במבט ראשון והופך להיות סמל הראשי בקנ''מ של העיר אשדוד.

הגשר ניראה מונומנטלית ומצליח למסור הרגשה שאנחנו קרובים לים (עם כל התרבות של הנמל והמרינה שלנו) וגם את החמימות שיוצר הצורות והצבעים של הספינה מחופי עץ.

העמוד הראשי דומי לתורן של ספינה, מחזיק את הגשר ונותן דינמיות ומודרניות לפרויקט.

המפרשים מייצרים צל ורעננות להולכי רגל על הגשר ומתלבשים טוב עם הסמל החדש של אשדוד.

שתכננתי את הגשר ראיתי בתוכנית מדידה הפרשי גובה בין דרך מנחם בגין ורח' יסוד המעלה שמאפשר לי לתכנן שיפוע נגישה להולכי רגל, לכן נמנעתי לתפוס מקום במדרכה עבור המעלית ומדרגות.

תכננתי את הגשר בשבוע פרשת נח  נח התעסק עם הטבע שלו. זה יהיה הטבע שלנו.

 

הדמיה משה גז לגשר אסותא

close