image

קנפו כלימור אדריכלים בע"מ - עלה לשלב ב'

אשדוד, עיר ישראלית ים תיכונית, פסיפס מרתק של קהילות ישראל החיים בהרמוניה. גשר אסותא יהווה אייקון אדריכלי בכניסה לעיר אשדוד. הגשר יסמן את אשדוד כעיר צעירה, וטכנולוגית המקדמת בנייה ירוקה בישראל.
גשר אסותא, מגדלור של עיר ים תיכונית עם חזון של רב תרבותיות גלובלית.

 

הדמיה לגשר אסותא להולכי רגל קנפו כלימור אדריכלים

גשר אסותא להולכי רגל קנפו כלימור בלילה

close