image

מינץ מלמד

במסגרת המתחם הציבורי הקיים מוצעת מערכת המפגישה שני מרחבים בעלי זהות יחודית ומשלימה: המבואה העירונית הנפרסת מדרום לצפון המסתיימת במשכן לאומנויות הבמה ובניצב, ממערב למזרח, הגן האנדלוסי עם המרכז לתרבות האנדלוסית כאירוע יחודי היוצר נקודת ציון עירונית חדשה - שער לגן האנדלוסי. השילוב בין הפתיחות של המבואה והציוריות של הגן משקף את העושר התרבותי של החברה הישראלית ושל העיר אשדוד.

 

הדמיה אנדלוסית מינץ מלמד אדריכלים

הדמיה אנדלוסית מינץ מלמד אדריכלים

הדמיה אנדלוסית מינץ מלמד אדריכלים

close