image

שחף זית

המרכז לתרבות אנדלוסית ולפיוט בישראל

מיקום הפרויקט מציע אפשרות נדירה לחיבור מרכיבים עירוניים כגון ממסד, תרבות, ספורט ופנאי.

המבנה יוצר דופן המשלימה את הכיכר לצד היכל התרבות הקיים. חלקו המרחף של המבנה מייצר מעבר להולכי רגל דרך גן הנותן פרשנות חדשה לגן האנדלוסי המסורתי, וממשיך את הדרך המתחילה במבנה העירייה ונגמרת בים.

הדמיה של אנדלוסית על ידי זית אדריכלים

הדמיה של אנדלוסית על ידי זית אדריכלים

close