image

חשוב לדעת

פורום תמיכה אינטרנטי במבא"ת

 מינהל התכנון בסיוע ממשל זמין, מפעיל לשירות האדריכלים והמתכננים פורום בנושא נוהל מבנה אחיד לתוכנית (מבא"ת)

כניסה לפורום 

דעתכם חשובה לנו

נשמח לקבל הערות והארות לאתר האינטרנט ההנדסי. הצעות לשיפור, ייעול או מידע נחוץ אחר שאותו הייתם מעוניינים לראות באתר יתקבלו בברכה.

close