image

מבני ציבור

מחלקת מבני ציבור מטפלת בליווי תכנון וביצוע של מבני ציבור כגון גני ילדים, בתי ספר, מוסדות רווחה, מעונות יום, מרכזי יום לתשושי נפש, הקמת אולמות ספורט, מבני תרבות ופרויקטים שונים לכל האוכלוסייה בעיר.

הליווי מתחיל מהכנת חומר למכרז, קבלת היתר, פיקוח על עבודת הבנייה, מעקב על הביצוע וניהול הפרויקטים, בדיקה ואישורי חשבונות של הקבלנים, המתכננים ומנהלי פרויקטים, קבלת טופס 4 לאכלוס ומעקב על קבלת כספי המימון מגורמים שונים כגון ממפעל הפיס, משרד החינוך, ביטוח לאומי ועוד.

 

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
אלמוג אפטבי מנהל אגף פרויקטים 08-8545281 almogaf@ashdod.muni.il
עמית אלגמיל ס.מנהל אגף מבני ציבור 08-9238716
אדמונד אבו מנהל יחידת הבקרה 08-8545283 edmond@ashdod.muni.il
לימור אלון מזכירה באגף פרויקטים 08-8545282 limor@ashdod.muni.il
אלכס רבינוביץ מפקח בנייה ציבורית 08-8545294 alexr@ashdod.muni.il
ליאת לסרי מזכירת מח' מבנה ציבור 08-8545269 liatlas@ashdod.muni.il
close