image

מידע להיתר

מחלקת מידע להיתר אחראית על הליך איסוף, טיוב ומסירת מידע תכנוני על פי דרישות חוק התכנון
והבנייה התשכ"ה - 1965  ומהווה חוליה מתאמת בין הליך התכנון להליך הרישוי.

מחלקת מידע להיתר מוסרת שני סוגי מידע:

 

מנהלת מחלקת מידע להיתר מרסלה זוהר | צילום: נדין גורוכובסקי

דרכי התקשרות

טלפון: 08-9568241
שעות פעילות: מענה טלפוני מזכירות:
ימים א', ב', ד', ה' בין השעות 08:30-16:00
יום ג' בין השעות 08:30-13:30 ובין השעות 16:00-18:30

מענה טלפוני מידענים:
ימים א', ד' בלבד בין השעות 08:30-12:00
כתובת: בית העירייה, קומה 2

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
מרסלה זוהר מנהלת מחלקת מידע להיתר 08-9568241 zoharm@ashdod.muni.il
ליאת הררי מזכירת אדריכל העיר | מידע להיתר 08-9568241 liathar@ashdod.muni.il
נדין גורוחובסקי מידענית 08-8545097 nadin@ashdod.muni.il
אנה פייגין מידענית 089238575 anafe@ashdod.muni.il
טטיאנה אייזנברג מידענית 08-9238739 TatyanaAz@ashdod.muni.il
הדס לוזון מידענית 08-8545065 hadasl@ashdod.muni.il
שמשון פוטר מידען 089238572 shimshonp@ashdod.muni.il
close