image

איך מקבלים תיק מידע להיתר

לצורך הגשת בקשה להיתר בניה

מהו "תיק מידע " ?

תיק מידע להיתר (מידע עפ"י סעיף 145א' לחוק) הוא השלב הראשון בהליך רישוי בניה. המידע תנאי ובסיס להגשת בקשה להיתר בניה. תיק המידע קובע את התנאים הנדרשים להשלמה בכל שלב של הליך הרישוי. (ראה הסבר על שלבי הליך רישוי כאן).

תיק המידע מכיל מידע תכנוני, הנדסי ומרחבי מפורט המתמקד בכתובת ובעבודות המבוקשות: זכויות הבניה בקרקע, תאום תשתיות עירוניות, הנחיות תכנוניות של גורמים שונים כמו אגף תשתיות, כיבוי אש, איכה"ס, פיקוד העורף וחומרי עזר נוספים שישמשו את המתכננים בעבודתם.

 

למה הוא משמש?

תיק המידע להיתר משמש את המתכנן/ עורך הבקשה לצורך הכנת בקשה להיתר ומהווה אחד מתנאי הסף לקליטת בקשה להיתר.

 

איך מגישים בקשה לתיק מידע להיתר?

הגשת בקשה לתיק מידע מתאפשרת ל"עורכי בקשה" מורשים בלבד (אדריכלים/ מהנדסים/ הנדסאי אדריכלות/ הנדסאי בניין ועוד- בהתאם להסמכה בחוק).

לצורך הגשת בקשה לתיק מידע, עליכם להתקשר עם עורך בקשה מטעמכם, שיגיש בשמכם את הבקשה למידע באמצעות הכרטיס החכם שברשותו, למערכת רישוי זמין באתר "שער המידע לרישוי ובניה" ובכפוף להשלמת תנאי הסף להגשת בקשה למידע.

אחד מתנאי הסף להגשת בקשה לתיק מידע הוא תשלום אגרת מידע. את התשלום ניתן לבצע בדף זה.

על מנת לבצע תשלום את האגרה, יש למלא את השדות הבאים ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "תשלום מידע". התשלום יכול להתבצע באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי.

יש לעקוב אחר השלבים על פי ההוראות המופיעות על גבי המסך.

בתום הפעולה יופיע על גבי המסך אישור ביצוע תשלום, יש למסור את אישור ביצוע התשלום לעורך הבקשה שלכם שיגיש בשמכם בקשה לתיק מידע במערכת רישוי זמין.

תשלום אגרת מידע אינו מהווה הגשת בקשה למידע. בקשה לתיק מידע נעשית רק במערכת רישוי זמין ורק באמצעות עורך בקשה מורשה.

תוקף אישור התשלום הינו ל-90 ימים בלבד: אגרת מידע שחלפו 90 ימים ומעלה מהיום ששולמה ולא הוגשה בגינה בקשה לתיק מידע במערכת רישוי זמין, אינה תקפה. מומלץ לשלם את אגרת המידע סמוך ככל הניתן להגשת הבקשה לתיק מידע.

יובהר כי לא יינתן החזר אגרת מידע עבור בקשה שלא הוגשה במשך 90 ימים מהיום ששולמה במערכת רישוי זמין, או לחילופין- הוגשה לרשות במערכת רישוי זמין אך הבקשה נסגרה מחוסר טיפול של עורך הבקשה בה בתום 90 ימים.

 

בתוך כמה זמן אקבל את תיק המידע שהוגש בשמי?

תיק המידע יימסר במערכת רישוי זמין לידי  עורך הבקשה מטעמך, בתוך 30 ימי עבודה מיום אישור הבקשה לתנאי סף.

close