image

המטה העירוני לבטיחות בדרכים

בחזונו של ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי - צמצום תאונות הדרכים עד למצב של אפס תאונות. אשדוד, עיר המונה כרבע מליון תושבים, עומדת בפני אתגר גדול איתו מתמודדת המדינה כולה: טיפול במוקדי הסיכון והגברת הבטיחות והמודעות עד האופן בו אשדוד תזכה "לגעת באפס".

המטה לבטיחות בדרכים הוא הגוף הביצועי של עיריית אשדוד והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בכל הנוגע לקידום הבטיחות בדרכים בתחומה של העיר. מטה הבטיחות מטפל באוכלוסיות ובמגזרים השונים. על פי ניתוח נתוני התאונות הקטלניות והקשות באשדוד, בולטת העובדה כי יש לשים דגש על הולכי הרגל ובפרט אלו הנמצאים בקבוצת סיכון - קשישים ונהגים צעירים.

מטה הבטיחות הינו הגוף המקשר בין כל הגורמים הפועלים למען בטיחות בדרכים בעיר ומחוצה לה במטרה להביא להפחתת מעורבות התושבים בתאונות ולצמצום התאונות והפחתת מספר הנפגעים בהן, בתחום שיפוטה של העיר.

במטה הבטיחות מגרש הדרכה מאובזר בציוד מתקדם, הפועל מידי יום באמצעות שתי מדריכות זה"ב לכיתות ד'-ו'. ע"י תכנים ופעילויות חינוכיות מותאמות, לומדים הילדים על בטיחות והתנהגות נכונה בדרך, בתיאום מלא עם רכזות הזה"ב בבתי הספר ומוסדות החינוך הפורמאליים והבלתי פורמאליים בעיר.

הנהלת המטה פועלת לתכנון שנתי ורב שנתי, במטרה להביא לאישור ולביצוע פעולות הנובעות מצרכי העיר, כמו גם לסייע לפעילותם של גופים שונים, שיש בהם את היכולת להשגת המטרה: קידום הבטיחות בדרכים בתחום הרשות באשדוד וצמצום כמות התאונות עד לאפס. 

תפקידי מטה הבטיחות

  • הכנת תוכנית עבודה שנתית.
  • ניצול תקציב מטה הבטיחות להסברה ותפעול מגרש ההדרכה.
  • תיאום והפעלת הגופים, הארגונים והגורמים בעלי הזיקה לבטיחות בדרכים היכולים לסייע לקידום הבטיחות.
  • חינוך והטמעת תרבות סובלנית בדרכים.
  • איתור ומתן מענה למוקדי סיכון, והצעת פתרונות בטיחותיים.
  • ייזום, קידום וביצוע פעולות בשילוב עם כל שותפי התפקיד: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משטרת אשדוד, משטרת התנועה הארצית, משרד החינוך, בתי הספר והגנים, גופים קהילתיים והתנדבותיים, ועדי הרבעים, המתנ"סים ויחידות העירייה: תשתיות, הנדסה, רווחה, דוברות ויחסי ציבור.

 

טלפון שם תפקיד 
057-4867224 אילנית אלימלך מנהלת מטה בטיחות
050-6812624 ניצן מור המנהל האזורי מטעם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
050-6273329 חיים מן ראש משרד התנועה של משטרת אשדוד
050-6274802 עמיעד וינקלר ראש צוות זה"ב משטרת תנועה ארצית - לכיש
050-6282561 יצחק אביגזר מפקח המחוזי על החינוך לבטיחות בדרכים- משרד החינוך
08-8543979 מירב/ עדי רכזות זה"ב מגרש הדרכה
08-8543979 אלחנן/ דוד רכזי שלוחה חרדית

 

close