image

מחלקת גני ילדים

בשנת הלימודים הנוכחית פועלים 243 גנים בעיר - 101 גני חובה, 100 גני טרום חובה, 41 גני חינוך מיוחד.
כוח אדם - 350 גננות, 500 סייעות.

התפיסה המובילה בחינוך לגיל הרך מבקשת לאפשר תנאים מרביים להתפתחות רגשית, חברתית, קוגניטיבית ומוטורית של כל ילד. על מנת להשיג יעד זה, מתקיימים תהליכי למידה והדרכה של צוותים חינוכיים לצד פיתוח תכנים חינוכיים וערכיים המעשירים את עולם הילדים.
נטפח כל העת את הצוותים החינוכיים לקידום מצוינות ומתן חינוך מיטבי בגיל הרך. תשתית גן הילדים היא הילד והתהליך החינוכי. הגן פועל כיחידה הרמונית וקוהרנטית. התהליך החינוכי מתמקד בפיתוח אישי של הילדים, נותן מענה לצרכיהם ומעניק להם דימוי עצמי חיובי ותחושת מסוגלות
מנהלת המחלקה: מיכל שוהם

הרישום לשנת הלימודים תשפ"א יחל ביום שני, א' בשבט, 27/01/2020
לחצו כאן למעבר לסביבת הרישום, לקבלת מידע ולהורדת מסמכים וקבצים

 לוח חופשות ומועדים מיוחדים - אתר משרד החינוך

יעדים מרכזיים

  • קידום תחום הפדגוגיה לגיל הרך.
  • תכניות ליבה המתקיימות בכל הגנים.
  • התמקצעות של צוותים חינוכיים.
  • איתור ומתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים.
  • פיתוח יוזמות לימודיות חדשות בגני הילדים.
  • התמחות בגני החובה: מוסיקה, אומנות ומדעים.
  • בניית מערך בקרה והערכה של התכניות.


 

פרטי התקשרות

טלפון: 08-8545386/7
פקס: 08-8677319
שעות פעילות: ימים א', ג' 8:00-13:30 | 16:00-18:30
ימים ב', ד', ה' 8:00-16:00
כתובת: בניין העירייה, כניסה מערבית, קומת קרקע
close