image

דבר מנהלת מחלקת גני הילדים

מיכל שוהם, מנהלת מחלקת גני הילדים

תשתית גן הילדים היא הילד והתהליך החינוכי. הגן פועל כיחידה הרמונית וקוהרנטית. התהליך החינוכי הוא תהליך, המתמקד בפיתוח אישי של כל ילד, נותן מענה לצרכיו ומעניק לילדים דימוי עצמי חיובי ותחושת מסוגלות.

התפיסה המובילה בחינוך לגיל הרך מבקשת לאפשר תנאים מרביים להתפתחות רגשית, חברתית, קוגנטיבית ומוטורית של כל ילד. על-מנת להשיג יעד זה מתקיימים תהליכי למידה והדרכה של צוותים חינוכיים לצד פיתוח תכנים חינוכיים וערכיים אשר יעשירו את עולמם של הילדים.

 

נטפח כל העת את הצוותים החינוכיים לקידום מצוינות ומתן חינוך מיטבי בגיל הרך.

close