image

טלפונים חשובים

מיכל שהם, מנהלת המחלקה לגני ילדים - michalsho@ashdod.muni.il


מזכירות

פקס מחלקת גנים ורישום 08-8677319

מירי עמיר - מזכירת המחלקה riam@ashdod.muni.il 08-8545387

רווית אסולין - תקציבאית המחלקה ravitben@ashdod.muni.il 08-8545386

לאה מרציאנו – אחראית סייעות leam@ashdod.muni.il 08-8545299

עדי קדוש- אחראית סייעות adika@ashdod.muni.il 08-8545410

שלומי בן סימון – אחראי אחזקה בגנים shlomib@ashdod.muni.il 053-7506588

יורם שושן - אחראי אחזקה ysh74633@gmail.com 053-7506588

סנדרה תורג'מן- מנהלת מח' רישום sandra@ashdod.muni.il 08-8545388

שוש עטיה - סל תרבו ת 08-8545028 | 054-4867104

תמי בצלאל - ארץ מורשת 08-8652025 | 054-4867033


אגף משאבי אנוש

יצחק וקנין - מנהל אגף משאבי אנוש במנהל החינוך

עליזה חסידים – מזכירה 08-8545062 , אדווה קרוגלן - קידוד 08-8545196

לימודים - העמותה לקידום מקצועי חברתי:

שחר און סמינרים 1-700-700-126


ועד העירייה

איריס נפתלי - יו"ר הוועד ומנהלת מחלקת אירועים 08-8545479 | 08-8545140/1

ביטחון: דודו להבה - קב"ט 053-7506655 , דוד חטואל- קב"ט 053-4867271

תאונות עבודה: שלומי דבדה 08-8519130/2


מחלקת חינוך מיוחד

טלי מימון - המחלקה לחינוך מיוחד 08-8545898

דנה עזרן - מזכירת המחלק ה 08-8545267

גלית לוי - עודות השמה 08-8545032

שמעון ואנונו - מנהל מח' הסעות ובטיחות 08-8545413


רכזת סייעות רפואיות

חווה ברק - 054-2344596

מנהלת מתי"א - אתי ניצן 08-8668863

רכזת גני חינוך מיוחד - אסתי ברגר 050-7477897

מעג"ן: רכזת תוכנית מעג"ן - חיה מלוקה 050-5653882

מעברים: רכזת תוכנית מעברים - שרה ספטל 050-8440815

מרכז להורות משמעותית: רכזת גנים – סיגל בר 054-2585422

נתיבים בגנים: מנהלת תוכנית נתיבים – אורית אזולאי 052-4233485

close