image

תוכנית הלימודים

(פרופ' פרנק אוברקלייד)

"הקריטיות של התערבות מוקדמת בגיל הרך מהווה בסיס החשיבה לבניית תכניות ,מחקרים מוכיחים כי השנים הראשונות הן קריטיות, הסביבה שהילד חווה, האינטראקציה של הילד עם סביבתו ,מפסלות את המוח בצורה דומה לפיסול של פסל"


התפיסה החינוכית

התפיסה החינוכית הכוללת של העיר אשדוד, היא ראייה כוללת של מערך הגנים בעיר כיחידה אחת גדולה, הכוללת את גני הילדים בחינוך הממלכתי, הממלכתי דתי והחינוך המיוחד.
תוך שימת דגש לצרכים המיוחדים של כל קבוצה במערך הכולל 


תכניות ליבה

בכל גני הילדים בעיר מתקיימות תכניות ליבה הכוללות:

אוריינות שפה

קריאת סיפורים על בסיס קבוע בגן
למידה של פתגם חדש מידי חודש. שיח והיכרות ילדי הגן עם יוצרים, שילוב אביזרים ומדיה דיגיטלית המכילים אותיות במרכזי משחק בגן ועוד - לצורך עידוד הקריאה ואהבת הספר.
מבוסס על תכנית "מילת היום בגן".

מתמטיקה

טיפוח סביבה חינוכית דינמית, מגוונת ועתירת ייצוגים, המקדמת חשיבה מתמטית.
בניית תוכנית עבודה גנית הכוללת תכנים מתמטיים ומיומנויות בהתאם לשלב ההתפתחותי ולגיל הילדים.

מוגנות ורווחה אישית

מגוון רחב של תכניות מוגנות ורווחה על פי הצורך של גני הילדים: מעגן, מעברים, נתיבים בגנים, פרח, חוויה קיצית, קשב וריכוז.

זהות יהודית ישראלית – בשיתוף ארגון קשר

תכנית להעמקת הזהות היהודית, מסורת וחגי ישראל.
הכרת מושגי יסוד וערכים ביהדות, היכרות עם דמויות מופת מהמורשת היהודית. הכרת חגי ישראל באמצעות
מרכזי הפעלה.

סל תרבות

מגוון רחב של הצגות, מופעים, טיולים, ריתמוזיקה, חינוך גופני לגיל הרך ועוד.

מעורבות הורים - בשיתוף המרכז להורות משמעותית

חיזוק כישורי הורות , הדרכת הורים בשלבי התפתחות הילד, תקשורת גבולות והעצמה הורית.

מסלולי התמחות בגני החובה

בגני החובה פועלת תכנית תלת שנתית על פי שלוש קבוצות התמחות: מוסיקה, אומנות ומדעים.

מוסיקה

 • הכרה והתנסות ברפרטואר מוסיקלי איכותי ומגוון.
 • לשלב באופן אינטגרטיבי את המוסיקה בשגרת הגן ובאירועים מיוחדים לצורך פיתוח מיומנויות מוסיקליות ואקלים גן מיטבי.
 • לזמן פעילות עצמאית של ילדים בסביבה מעודדת פעילות מוסיקלית.
 • לאפשר התנסויות שונות על-ידי הילדים: התחום הקולי, כלי, תנועתי, גרפי.

אומנות

 • שילוב באופן אינטגרטיבי את האמנות כאורח חיים בגן הילדים
 • להנגיש מגוון חומרים קבוע להבעה וליצירה במוקדים קבועים ומשתנים בגן.
 • להקים ולהפעיל סדנה פתוחה להבעה וליצירה בחומרים, בדגש סביבתי ויצירתי.
 • לקיים ביקור חווייתי ללמידה משמעותית במוסדות תרבות, כגון מוזיאון, גלריה ותערוכת חוצות.

מדעים

 • לארגן סביבות עם אמצעים מגוונים, כגון ספרים, כלים להתבוננות ממוקדת ואמצעי תיעוד לקידום תהליכי חקר בגן באמצעות צילומים וסרטונים.
 • לעודד שיח פותח ותומך חקר: בעת פעילות בגינה, במהלך טיולים, בזמן עיסוק במלאכות יד.
 • להקים ולהפעיל סדנה פתוחה לבנייה בתלת ממד בחומרים, בדגש סביבתי ויצירתי.
 • לנצל מצבי טכנולוגית שגרה לפתרון בעיות באמצעות חשיבה ושימוש בחומרים.
close