image

הכנה למבחנים הפסיכוטכניים

שימו לב - לא כדאי לפספס...

 

המרכז לשירות משמעותי רכש עבור כל תלמידי אשדוד ערכות אינטרנטיות המאפשרות למידה נוחה מהבית לצו הראשון! על מנת לקבל קוד לערכה הנכם מוזמנים להגיע למרכז לשירות משמעותי בשעות קבלת הקהל.  

 

close