image

מכינות קדם צבאיות

האפשרויות הקיימות לשנת יג'

 • שנת שירות שמתמקדת בעבודה קהילתית ובמינימום לימוד ועיסוק עומק. (פנימיות וכו'...)
 • שנת שירות בתנועת נוער.
 • ושנה במכינה קדם צבאית.
 • הייחוד במכינה נובע משילוב של עבודה קהילתית בהיקף מוגבל עם לימוד עומק והתנסות בחיי קבוצה. המטרה-השפעה לטווח הארוך על המכינאים. יצירת בסיס שישפיע ויטלטל את האדם כדי שיהיה
 • אזרח אקטיבי ולא מ"היושבים על הגדר".

בכל מכינה שלושה רכיבים

 • לימודים – מטרתם היא העשרה עצמית, במטרה להרחיב אופקים, להיות מודעים יותר לסביבתנו, למדינה בה אנו חיים, לעולם. לימודים סדנאיים תוך כדי דו שיח וגיבוש השקפת עולם מורכבת, כמובן ללא מבחנים, ציונים וכו' (יהדות, ציונות, הכרת החברה הישראלית, פילוסופיה, פסיכולוגיה, כלכלה ועוד).
 • עבודה קהילתית (ברוב המכינות עוסקים בחינוך דרך חיזוק אוכלוסיות מוחלשות-חונכות אישית, חוגים, שיעורים, מתנס"ים ועוד).
 • חיים שיתופיים עם בני אותו גיל, מספר המכינאים שונה ממכינה למכינה. 

השוני הקיים בין המכינות 

 • מבחינה גיאוגרפית-המכינות מוקמות מצפון ועד דרום הארץ.
 • מבחינת האוכלוסייה-יש מכינות חילוניות ויש מעורבות דתיים-חילוניים
 • מכינות בערים מול מכינות בפריפריה

שנת יג' במכינה היא אמירה: זו אינה שנה של יציאה ידי חובה. זוהי שנה שנועדה לאפשר בחינת עומק של חיינו, במטרה להיות אזרחים בעלי זהות מגובשת, תפיסת עולם רחבה, מודעות חברתית גבוהה ורצון להיות אקטיביים וליצור בארץ מציאות טובה יותר במעגלי חיים שונים.

 

close