image

מחלקה לחינוך על יסודי

המחלקה לחינוך על יסודי פועלת בשני מישורים מרכזיים     

  1. פעילות פדגוגית הנשענת על חזון ראש העיר בחינוך, ומדגישה את ההצטיינות השוויונית, השגיות, ערכים, רצף חינוכי ומניעת נשירה, תוך דגש על רצף מעברים בין החינוך היסודי לחינוך העל יסודי. 
    המחלקה לוקחת אחריות אף מעבר לכיתה י"ב בתחומי: ההשכלה הגבוהה וגיוס משמעותי לצה"ל.
    באמצעות נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) ונתוני הגיוס מעריכה המערכת את עצמה ומשפרת אותן.
    בעזרת תוכניות הכנה ישירות ועקיפות מתוך מטרה ברורה לממש את תעודת הבגרות במקסימום ולמקסם את פוטנציאל הגיוס העירוני ללחימה בנים בנות וקצונה.
  2. הפעלת בתי הספר העל יסודיים. כאן עוסקת המחלקה בניהולם הטכני, הארגוני והפרופסיונאלי של בתי הספר שבפיקוח עירוני.      

במסגרת המחלקה שנים-עשר בתי ספר על יסודיים שש שנתיים, שמונה מקיפים ממלכתיים, שני מקיפים ממלכתיים-דתיים, אולפנא וישיבה תיכונית. המחלקה מטפלת כאמור ברישיונות, פתיחה או סגירת מוסדות, בטיחות, אחזקה, ניקיון, הצטיידות כללית, הצטיידות טכנולוגית, פתיחת מגמות טכנולוגיות ואחרות. כמו כן, מנהלת את כל המורים עובדי הרשות (למעלה מ- 500) קליטה, ניהול פרישה וכל הקשור בזאת. עבודה זאת נעשית בשיתוף עם מחלקת השכר והחשבות.   

בנוסף פועלת במחלקה יחידת רישום והעברות האחראית לניתוב תלמידי היסודי לחטיבות הביניים, העברות בין בתי הספר וקליטת תושבים ועולים חדשים.   

תוכניות לימוד במחלקה לחינוך על יסודי   

 המחלקה מפעילה מיזמים טכנולוגיים ופדגוגיים בכל בתי הספר העל-יסודיים. לכל התוכניות זיקה ישירה לחזון ראש העיר ביניהם תוכניות מרכזיות אלו:    

מערך עירוני לתגבור בגרויות    

 מערך זה קיים בכל בתי הספר באמצעות מורי בתי הספר או חברות חיצוניות המתמחות בהכנה לבגרות. כמו כן, סביב מועדי קיץ, חורף ומועדי ב' מתקיימים מאות קורסים מקצועיים ברחבי העיר בכל מקצוע נדרש.    

E-TEACHER   

 המערך העירוני המעניק אפשרות לכל תלמידי החטיבות העליונות לקבל מורה פרטי במקצועות לשון, מתמטיקה, אנגלית ברשת האינטרנטית פועל מזה שנתיים בעיר אשדוד. בנוסף מאפשר המערך להתחבר לשיעורי הכנה לבגרות בכל המקצועות ON LINE.  

כיתות אקדמיות    

 תוכנית זו עם הפנים לאקדמיה פועלת מספר שנים, ובמסגרתה הוקמו כיתות שלמות בהן מקבלים התלמידים טעימות מתוך מגוון קורסים אקדמאים החל מכיתה ט'. המתמידים ימשיכו לתוכניות נוספות, ויצברו ניקוד מלא או שיסיימו לימודי תואר B.A כבר במהלך התיכון.  

כיתות מופ"ת   

 כיתות מופ"ת קיימות בעיר ברוב בתי הספר העל יסודיים.
בכיתות אלו מודגש התחום הראלי של מתמטיקה ופיסיקה תוך כוונה לכוון את התלמידים ללימודי הייטק בחטיבות העליונות. התלמידים המצטיינים מקבלים גם תוכנית חברתית עם דגש על מחויבות והתנדבות לקהילה.  

מרכז פיזיקה עירוני   

 המרכז נפתח בשנת הלימודים תש"ע בקמפוס התיכון המקיף ט' בעידוד ובתקצוב עיריית אשדוד. היוזמה באה לאחר שראש העיר ד"ר יחיאל לסרי וראש מנהל החינוך יהודה פרנקל הכירו בחשיבות לימוד מקצוע הפיזיקה ולאחר הצלחתו של מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה אשר עודדה את פתיחת המרכז.
במרכז זה קיים מיטב הציוד, ברמה אוניברסיטאית. תלמידי העיר מבצעים במרכז עבודות גמר כחלק מיחידת הבגרות ומתוך מטרה לעודד תלמידים נוספים ללמוד פיזיקה כמקצוע מרכזי, ונוטלים חלק בתחרויות מדענים צעירים בארץ ובחו"ל. לצד המרכז מתקיימת פעילות ענפה בבתי הספר והנחלת המקצועות לחטיבות הביניים על מנת לעמוד ביעד עירוני של 25% מוגבר פיזיקה מכלל המחזור.    

עידוד לימודי מתמטיקה    

 בעיר תשתיות רבות להעצמת המתמטיקה כ"מלכת" המקצועות הריאליים וכבסיס לפיסיקה. תשתיות כגון כיתות מופ"ת, אולימפיאדת מתמטיקה, תחרויות שונות וכדומה.
משנת הלימודים הקרובה תפעל בעיר תוכנית כוללת להעלאת אחוזי התלמידים המגבירים מתמטיקה ל- 30% מכלל המחזור.  

קמ"ץ –קבוצות מדע צעיר    

 תוכנית טיפולית-חברתית בהנחיית מכון ויצמן.
התוכנית מחברת בין תלמידים מתקשים לבין חזית המדע. התלמידים חווים "מדע יישומי", בונים פרוייקטים בנושאי המדע ומחזקים את היכולות והביטחון האישי.     

מרכזי למידה בבתי הספר העל יסודיים   

  Y.R.F - עמותת Y.R.F פתחה מרכזים משולבים בשלושה מתי הספר היסודיים: מקיף ג', מקיף ד' ומקיף ו'. בתוכנית לומדים מאות תלמידים והיא משותפת לעמותה ולרשות.   

 פרוייקט לאומי - הפרוייקט הלאומי לבני הקהילה האתיופית מפעיל תוכנית דומה המיועדת להעצמה פדגוגית הישגית וחברתית של בני הקהילה האתיופית מכיתות ז'-יב'.

קדם עתידים : תוכנית ייחודית המכינה את בני הקהילה האתיופית המצטיינים לפקולטות יוקרתיות באקדמיה במקצועות ההנדסה, הרפואה, עריכת דין ועוד. במסגרת התוכנית פעילים כ- 80 תלמידים מכיתות ח'-יב' המקבלים בנוסף תוכנית חברתית מלאה.

נחשון : תוכנית הוליסטית בשיתוף עם המחלקה למניעת נשירה והאגף לביקור סדיר במשרד החינוך. התוכנית פעילה בחטיבת הביניים לתלמידים על סף נשירה עם בעיות התנהגות והישגים. בשנת הלימודים תש"ע מופעלות 4 תוכניות ב- 4 מקיפים עם אופציה להרחבה לבתי ספר על יסודיים נוספים בשנת הלימודים תשע"א.

תל"מ / אומץ : מסלול לימודי משותף לאגף שחר ועיריית אשדוד.

תל"מ – תנופה לבגרות כיתת מכינה בחטיבות הביניים בכיתות ט'. במסגרת תוכנית זו "מוחזרים למסלול בגרותי" תלמידים להם תת-הישגים.

כיתות אומץ – תוכנית זו מאפשרת שיטות לימוד פרטניות לתלמידים שבעבר נשרו ממערכת החינוך או שהיו בשולי המערכת, ואפשרות קבלת תעודת בגרות וניוד חברתי לאותם תלמידים.
לתוכנית מסלול חברתי המדגיש התנדבות, מעורבות וגיוס משמעותי לצה"ל או שרות לאומי.
רוב כיתות אומץ ממומנות על ידי הרשות בחלק הכולל תרגול.    

תוכניות לימוד ערכיות    

 המחלקה לחינוך על יסודי שמה דגש רב על בניה והוצאה לפועל של תוכניות לימוד ערכיות.
תוכניות אלו נותנות ערך מוסף לתכנים ייחודיים וכן דגש על הפן החברתי.
ביניהם תוכניות מרכזיות אלו:
מערך מלגות טיולים שנתיים : המחלקה לחינוך על יסודי מפעילה מערך להגדלת מספר התלמידים היוצאים לטיולים שנתיים כמקדם קשר בין התלמיד למורשתו ומולדתו.

מסע ישראלי מבראשית : במסגרת תוכנית זו, תלמידי כיתות י"א מכל בתי הספר העל יסודיים באשדוד יוצאים למסע פנימי לנפש התלמיד, ומתחברים בהדרגה לסביבתם האנושית הפיסית. המסע נמשך שבוע ימים.  

לימודי יהדות ומורשת : כבר מספר שנים שקיימת באשדוד תוכנית העירונית ללימודי יהדות ומורשת. תוכנית זו מונחה ומלווה ע"י מכון הרטמן. בשנת הלימודים תשע"א תפעל בששה בתי ספר מקיפים ממלכתיים עם אופציה להרחבה לבתי ספר נוספים.    

במסגרת תוכנית זו, פועלת בבתי הספר התוכניות "מעצים" למתחילים ותוכנית "בארי" המשלבת לימודי תושב"ע חמש יחידות, בתי מדרש לתלמידים והורים ועוד.     

תעודת בגרות חברתית : תעודת בגרות חברתית ניתנת כל שנה למספר תלמידים מובילים מתוך תוכניות ההתנדבות והמעורבות החברתית בכיתות ז' עד י"ב. תעודה זו ניתנת בשיתוף עם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.     

מסע בעקבות השואה : בשנת הלימודים תשע"א תופעל תוכנית "מסע בעקבות השואה" בשיתוף המרכז במושב ניר גלים. במסגרת תוכנית זו יצאו תלמידי י"א למסע באתרים בארץ שמשלב שואה תקומה ומורשת.
המסע בין ארבע ימים אמור לתת מענה גם לאלפים שאינם יוצאים לפולין.     

מוגנות : התוכנית מיועדת לטפל בנושאי אלימות ואקלים בית ספרי מיטבי. בין היתר יופעלו מדריכי נוער בתוך בתי הספר ויתקיימו פעילויות נוספות. תוכנית זו מאושרת במסגרת התוכנית העירונית "עיר ללא אלימות".   

  לרשימת מוסדות החינוך העל יסודיים לחץ כאן     

   

פרטי התקשרות

טלפון: 08-8545397
פקס: 08-8545173
שעות פעילות: אגף העל יסודי: ימים א'-ה' 8:30-16:00

כ"א בהוראה: ימים ב', ד' 9:00-11:00
יום ה' 13:00-16:00
כתובת: בניין העירייה, קומה 1, חדר 104

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
דני קליין מנהל אגף חטיבה בוגרת 08-8545397 liat@ashdod.muni.il
שלומית פקלק-גורנשטיין סגנית מנהל מחלקת חינוך על יסודי 08-8545404 shlomitp@ashdod.muni.il

close