image

דברי ראש מינהל החינוך

בעיר אשדוד, לומדים מדי שנה מעל ל- 55,000 תלמידים מכלל המגזרים והאוכלוסיות. מוסדות החינוך בעיר מספקים מענה לכל אוכלוסיית התלמידים מהגן ועד לאוניברסיטה על הגיוון הדמוגרפי והסוציו-אקונומי הגדול שלהם.

מינהל החינוך פועל מזה שנים ליצירת אפקט קידום כולל עבור תלמידי העיר אשדוד מגן הילדים ועד לאקדמיה. אנו מאמינים כי ביכולתם של כל ילד וילדה להגיע להישגים אישיים ולממש את הפוטנציאל הגלום בהם ולכן, אנו פועלים לתת מענה ייחודי לכל תלמידי העיר על פי צרכיהם תוך שיפור מתמיד ושאיפה למצוינות פדגוגית, חברתית וערכית ואנו מחויבים להעניק לכל תלמיד ארגז כלים אישי ומיטבי. 

מכלול זה מחייב גישת רצף חינוכי, תשתיות, סביבת למידה נאותה, שפה חינוכית עירונית המשותפת למשרד החינוך והעירייה, ראיית החלש ועמידה על מצוינות ערכית חינוכית ולימודית תוך מתן הזדמנויות שוות לכולם.

חזון ראש העיר לדמותו של הילד באשדוד מבוסס על ארבעה דגלים מרכזיים: הישגים לצד ערכים, הצטיינות לצד שוויוניות. דגלים אלה מהווים בסיס לבניית תוכניות ומיזמים אשר הופכים את אשדוד לעיר מובילה בשיעור הזכאים לתעודת בגרות, באיכות התעודות, בצמצום נשירה, בשיעור המתגייסים לצה"ל והמשרתים שירות משמעותי, בשיעור הלומדים באקדמיה ובחינוך לערכים יהודיים, חברתיים, קהילתיים, דמוקרטיים וציוניים, על הרצף החינוכי הפורמאלי והבלתי פורמאלי "מן הגן אל האוניברסיטה" - תוך כדי הנגשת פעילויות התרבות, מרכזי התרבות, האמנות, הספורט ותרבות הפנאי באשדוד, המעשירים את המרקם החברתי ומחזקים את הלכידות הקהילתית.

על בסיס חזון ראש העיר ויעדי משרד החינוך, גובשו במערכת החינוך העירונית 13 יעדי על המשותפים למינהל החינוך ולמערך הפיקוח של משרד החינוך בעיר המהווים את הליבה הערכית של החזון החינוכי של העיר.

ברצוני להודות לכל העושים במלאכה, בראש ובראשונה לראש העיר על הצבת החינוך במרכז העשייה העירוני, למנהלי בתי הספר, ולצוותי החינוך, להורים על שיתופי פעולה מקדמים ולכל העוסקים בתחום והמסייעים להמשך הצמיחה החינוכית.

בברכה,
אריה מימון
ראש מינהל החינוך


close