image

מועצות ירוקות

כחלק מהפעילות למעורבות חברתית – סביבתית בבתי הספר העל יסודיים באשדוד, הוקמו השנה "מועצות ירוקות" ב- 8 בתי ספר מקיפים בעיר.

בשיתוף פעולה מיוחד בין מינהל החינוך, המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה חבל יבנה – אשדוד, הוקמו השנה "מועצות ירוקות" במקיפים א', ד', ה', ו', ז', ח' , ט' ו י' בעיר.

המועצות הירוקות הן קבוצות מנהיגות של תלמידים שמטרתם לפעול לקידום נושאי איכות הסביבה בבית הספר ובקהילה הסמוכה.

בכל מקיף נבחרה בתחילת שנת הלימודים קבוצת תלמידים ומורה מלווה שנפגש עם הקבוצה אחת לשבוע. כמו כן, התלמידים מקבלים הכשרה לאורך השנה ממדריכת החברה להגנת הטבע וביחד עימה ועם מלווה המועצה מגבשים פעילויות שונות אותן מוציאים לפועל.

הנושא המרכזי השנה הוא צמצום פסולת. פעילויות המועצה כוללות :

  • הקמת לוח קיר בנושא בבית הספר ועדכונו.
  • הסברה לתלמידי ביה"ס סביב הנושא - בעיקר בחטיבות הביניים ורתימתם לפעילות בנושא.
  • העלאת המודעות בקהילה (למשל: הפקת פעילויות לילדי הגנים הסמוכים וכד').
  • פעילות של "שעת כדור הארץ" - בדגש על חיסכון באנרגיה.
  • פעילויות מגוונות.

דוגמה לפעילויות שהתקיימו :

  • ב"יום המעשים הטובים" פעלו המועצות הירוקות להקמת גינות בבתי הספר.
  • ציירו ציורי קיר בבית הספר "עלומים" לחינוך מיוחד.
  • "הפסקה פעילה" - הפעלת דוכנים ירוקים ומכירת מוצרים תמורת בקבוקי פיקדון.
close