image

מרכזים תומכי חינוך

מרכזים תומכי חינוך הם מרכזים הפועלים במקביל למסגרות החינוך הפורמליות באשדוד.
מרכזים אלו נותנים מענה לצרכים הלימודיים של התלמידים, המורים וההורים.

אשכול הפיס - "מרכז המדעים העירוני"

גן מדגים - מרכז למידה לצוותי הגנים העירוניים

המרכז להורות משמעותית

המרכז להשכלת מבוגרים

חווה חקלאית - חינוך חקלאי ולימודי הסביבה

מרו"ם - מרכז מחוננים ומצטיינים ע"ש מיכל חיים ז"ל

מתי"א - מרכז תמיכה ישובי אשדוד

פסג"ה - המרכז לפיתוח סגלי הוראה 

close