image

"מן הגן אל האוניברסיטה"

תוכנית חינוך לאקדמיה

במסגרת המאמצים לקדם את נושא ההשכלה הגבוהה בעיר אשדוד, פועלת זו השנה השביעית מחלקה אשר מטרתה היא עידוד ההשכלה הגבוהה החל מגיל התיכון.
במסגרתה מופעלות תכניות רבות ומגוונות הפונות לשכבות גילאים ורמות לימוד שונות, ואשר מטרתם אחת היא: לקרב את ההשכלה הגבוהה אל התיכונים, וליצור בקרב התלמידים את התחושה כי הלימודים הגבוהים נמצאים בהישג ידם, וזאת על ידי יצירת חוויה לימודית אקדמית חיובית, הצצה אל העולם האקדמי באמצעות ימי העיון השונים, הרצאות מרתקות בתחומים ייחודיים הנלמדים באקדמיה, מתן נרחב של מלגות לימודים, ימי שיא בית-ספריים, יצירת תחושה גאווה בקרב הלומדים בכל אחת מה"כיתות האקדמיות" העירוניות, מיונוי בית ספרי לתפקיד רכז/ת אקדמית ועוד.

בנוסף בכל בית ספר בעיר מופעל "שבוע אקדמיה" עירוני אשר במסגרתו מקיים פעילויות שונות על מנת להעלות את הנושא למודעותו של הציבור הרחב.
כמו כן, מדי שנה נערך כנס עירוני חגיגי "הנוער בדרך לתואר" אליו מוזמנים תלמידי התיכון הלומדים בתכניות השונות והוריהם.

המאמצים לקידום נושא זה בקרב תלמידי תיכון נשאו פרי, ולפני שנתיים מנהל החינוך בעיריית אשדוד זכה בפרס הוקרה ייחודי ויוקרתית, במסגרת פרסי דן דוד בחסות אוניברסיטת תל אביב על ההצלחה בתכניות ההנגשה להשכלה גבוהה בקרב תלמידי תיכון בעיר.

כיום ניתן לאמוד היקפים אלו כי יותר מ 2,000 תלמידים מדי שנה נחשפים בדרך זו או אחרת למגוון התכניות השונות שתוכנית זו מפעילה.

תוכניות הפועלות בתיכונים במסגרת התכנית

ימי עיון באוניברסיטת ת"א

סיורים שנתיים במהלכם תלמידי כיתות י' מכלל התיכונים באשדוד עוברים הרצאות מתחומי דעת שונים. התלמידים נחשפים לאווירת האקדמיה ולתכנים הנלמדים בה.

ימי סיור באלתא

תלמידי כיתות י"א הלומדים במסלולים מדעיים טכנולוגיים, נחשפים לאווירת ההיי-טק השוררת במפעל. סיורים אלו חושפים ומעוררים את סקרנותם של התלמידים בתחום המדעי טכנולוגי.

הכיתה האקדמית

תוכנית הפועלת מספר שנים בשיתוף של מינהל החינוך באשדוד עם אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בר אילן.
תוכנית הלימודים קיימת בכיתות ט' במגמות מדעיות בכלל בתי הספר באשדוד. התוכנית משלבת תכנים אקדמיים אשר מטרתה לקרב את התלמידים אל האקדמיה, לחשוף בפניהם את המושגים האקדמיים ולרכוש בעזרת התכנית כישורים שיעמדו להם בהתמודדות עם התכנים הנלמדים.
בשנת הלימודים תש"ע השתתפו בתוכנית 450 תלמידים. המתמידים ימשיכו לתוכניות נוספות, ויצברו ניקוד מלא או שיסיימו לימודי תואר ראשון כבר במהלך התיכון.

קורסים אקדמאים

תוכנית זו פונה לתלמידי כיתות י'- י"ב. התלמידים מוזמנים להשתלב בלימודי ההשכלה הגבוהה וללמוד קורסים אקדמאים לצורך צבירת נקודות זכות אקדמיות.
הקרדיט האקדמי אותו יצברו יעמוד לזכותם בעתיד עם קבלתם לאוניברסיטה. 
הקורסים ניתנים במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בר אילן.
בשנת הלימודים תש"ע השתתפו בתוכנית 250 תלמידים, מתוכם 37 תלמידים מסיימים תואר ראשון במקביל ללימודיהם בתיכון.

מלגות לתלמידי אקדמיה בתיכונים: במסגרת מדיניות תוכנית "חינוך לאקדמיה " נקבע כי כל תלמיד זכאי לקבל מימון עבור 3 קורסים ומכינה אחת במהלך לימודי התיכון. הלימודים יתבצעו באחד המוסדות שקיים איתם הסכם שיתוף פעולה עם עיריית אשדוד.תלמיד שעשה קורס יכול לקבל את המימון אך ורק על קורסים שנעשו באותה השנה,בשני הסמסטרים א' וב' ולא קורסי קיץ. התשלום יעשה על כל סמסטר בנפרד ולא ניתן לקבל החזרים רטרו.
איש הקשר לבקשת המלגות הינו היועץ האקדמי בבית הספר.

עתודה / עתידים

תוכנית המאפשרת לתלמידי כיתות י"ב הלומדים ב 4-5 יח"ל מתמטיקה ואנגלית, בעלי ציון פסיכומטרי ללמוד לימודים אקדמיים על חשבון הצבא, ובהמשך להשתלב בתחום בו למדו במסגרת הצבאית.
בכל שנה בחודש דצמבר מתקיים כנס עירוני בנושא, אליו מוזמנים התלמידים אשר נמצאו כבעלי פוטנציאל לתוכנית על ידי הצבא.
אשדוד נמצאת מדי שנה במקום הראשון מבחינת אחוז העתודאים בה (כ- 12% מדי שנה).

קדם עתידים

תוכנית ייחודית המכינה את בני הקהילה האתיופית המצטיינים לפקולטות יוקרתיות באקדמיה במקצועות ההנדסה, רפואה, עריכת דין ועוד. התוכנית פונה לקהל יעד של תלמידי שכבות ח'–י"ב יוצאי העדה האתיופית. במהלכה מקבלים התלמידים חונכות חברתית-לימודית במטרה לקידומם בתחום הלימודים האקדמאים ושילובם במסגרות חברתיות.
להקמת תוכנית זו נרתמו מספר גופים ביניהם: מינהל החינוך בעיריית אשדוד, תכנית "עתידים" ומכון ברנקו – וייס.

שבוע אקדמיה

שבוע עירוני מרוכז בנושא אקדמיה המתקיים בכל בתי הספר המקיפים בעיר. שבוע האקדמיה כולל פעילויות יזומות של בתי הספר לתלמידים, להורים ולסגל המורים. מטרת השבוע הינו לחשוף ולהעלות את המודעות לאקדמיה בפני אוכלוסיית תלמידים רחבה.
שיאו של השבוע מתרכז בערב הצדעה לתלמידי תיכון מצטיינים הלומדים באקדמיה.

קיץ אקדמי

מחנות קיץ בנושאים אקדמיים שונים אליהם נשלחים תלמידים ממוסדות הלימוד באשדוד. מחנות קיץ אלו מתקיימים במיטב המוסדות להשכלה גבוהה בארץ ביניהם: מכון ויצמן למדע, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון וכן במוסדות אקדמאים נוספים.

 

 

 

close