image

סיוע בקבלת מלגות לסטודנטים

מלגת לימודים הינה סיוע כספי למטרת לימודים, והיא ניתנת על פי קריטריונים ברורים שנקבעו על ידי הקרנות ומוסדות הלימוד. 

רוב המלגות כיום מצריכות מעורבות חברתית תמורת המלגה, אך ישנן גם מלגות שמועברות לסטודנט בלי צורך במעורבות חברתית.

במרכז הצעירים "כיוונים" להשכלה גבוהה מסייעים לסטודנטים

  • בקבלת מידע מקיף ועדכני על כל המלגות וקרנות הסיוע לסטודנטים
  • סיוע אישי במילוי טפסים לקבלת מלגות
  • עזרה בכתיבת מכתב אישי

רשימה מפורטת של מלגות, תנאי קבלה ורשימת טיפים ניתן למצוא במרכז "כיוונים", ובנוסף להגיע לפגישת הכוונה בנושא.

כתובת אתר אינטרנט:www.kivoonim.org.il

 

 

 

close