image

סביבת office מתנה

סביבת office 365 מתנה

הערכה כוללת מגוון תוכנות Office כדוגמת: Word ,Excel, PowerPoint ,Outlook, שטח אחסון גדול בסביבת ענן ותוכנות נוספות ללא עלות- אשר ישמשו את תלמידי ומורי העיר הן בבית והן בבית הספר, ויאפשרו למידה שיתופית בסביבות דיגיטליות מתקדמות.

כל תלמידי העיר, מהגן ועד סיום הלימודים, וכן כלל המורים ועובדי מערכת החינוך העירונית זכאים ליהנות מהטבה זו.

 

close