image

רישום לגני הילדים

לשנת הלימודים תשע"ט

לפניכם נושאים מרכזיים בתהליך הרישום לגני הילדים העירוניים:
* לחצו על הנושא הרצוי לקבלת פרטים מלאים.

למעבר למערכת הרישום הממוחשבת לחצו כאן

 

מידע כללי: תהליך הרישום: שיבוץ לגן עירוני:
מועדי הרישום הנחיות לרישום מידע על תהליך השיבוץ
יום פתוח בגני הילדים תהליך הרישום באמצעות האינטרנט רשימת גני הילדים
מידע כללי על גני הילדים   מידע על צהרונים (צמ"ח)

 

פרסומים ומסמכים להורדה:
 

הצהרה/הסכמה והתחייבות עבור תלמידים בגן טרום חובה

כתב הצהרה והתחייבות (לתלמיד להורים החיים בנפרד)

הצהרה/הסכמה רישום ילד טרום חובה

הרשאה בנקאית לחיוב חשבון בנק


מספר הטלפון במרכז הרישום: 08-9568282
מספר הפקס: 08-8677319

מידעון רישום לגני הילדים

close