image

רישום לגני הילדים

לשנת הלימודים תשפ"א

לפניכם נושאים מרכזיים בתהליך הרישום לגני הילדים העירוניים:
* לחצו על הנושא הרצוי לקבלת פרטים מלאים.

למעבר למערכת הרישום הממוחשבת לחצו כאן

* הרישום לשנת הלימודים תשפ"א החל ביום שני, א' בשבט, 27/01/2020 בשעה 08:00

 

מידע כללי: תהליך הרישום: שיבוץ לגן עירוני:
מועדי הרישום הנחיות לרישום מידע על תהליך השיבוץ
מידע כללי על גני הילדים תהליך הרישום באמצעות האינטרנט רשימת גני הילדים
  רישום לגני יש"י (גנים תורניים) מידע על צהרונים (צמ"ח)

 

פרסומים ומסמכים להורדה:
 

הצהרה/הסכמה והתחייבות עבור תלמידים בגן טרום חובה

כתב הצהרה והתחייבות (לתלמיד להורים החיים בנפרד)

הצהרה/הסכמה רישום ילד טרום חובה

הרשאה בנקאית לחיוב חשבון בנק

מפת איזורי רישום - ממלכתי

מפת איזורי רישום - ממלכתי-דתי

 

 


מספר הטלפון במרכז הרישום: 08-9568282
מספר הפקס: 08-8677319

 

close