image

רישום לגני הילדים

לשנת הלימודים תש"פ

לפניכם נושאים מרכזיים בתהליך הרישום לגני הילדים העירוניים:
* לחצו על הנושא הרצוי לקבלת פרטים מלאים.

למעבר למערכת הרישום הממוחשבת לחצו כאן

* הרישום לשנת הלימודים תש"פ החל ביום שני, א' בשבט, 07/01/2019 בשעה 08:00

 

מידע כללי: תהליך הרישום: שיבוץ לגן עירוני:
מועדי הרישום הנחיות לרישום מידע על תהליך השיבוץ
מידע כללי על גני הילדים תהליך הרישום באמצעות האינטרנט רשימת גני הילדים
    מידע על צהרונים (צמ"ח)

 

פרסומים ומסמכים להורדה:
 

הצהרה/הסכמה והתחייבות עבור תלמידים בגן טרום חובה

כתב הצהרה והתחייבות (לתלמיד להורים החיים בנפרד)

הצהרה/הסכמה רישום ילד טרום חובה

הרשאה בנקאית לחיוב חשבון בנק

מפת איזורי רישום - ממלכתי

מפת איזורי רישום - ממלכתי-דתי

 

 


מספר הטלפון במרכז הרישום: 08-9568282
מספר הפקס: 08-8677319

 

מידעון רישום לגני הילדים

close