image

מוסדות החינוך הממלכתיים והממלכתיים-דתיים באשדוד

 גני ילדים | יסודי | על יסודי | השכלה גבוהה | חינוך מיוחד

דף זה מרכז פרטים ומידע על מוסדות חינוך אלו. בשנת הלימודים הנוכחית לומדים במערכת החינוך העירונית מעל ל- 55,000 תלמידים. חלקם לומדים במוסדות החינוך הממלכתיים והממלכתיים-דתיים, חלקם במוסדות החינוך החרדיים והתורניים, וחלקם במוסדות החינוך המיוחד. בנוסף, מעל 5,600 סטודנטים לומדים במוסדות חינוך להשכלה גבוהה.

בחרו את מוסד החינוך המבוקש דרך אפשרויות הבחירה בראש הדף, או דרך הסרגל הימני.

close