image

רשימת גני ילדים - רובע ו'

שם הגן גיל מגמה כתובת טלפון
אלמוג טרום חובה ממלכתי רחוב אברהם שפירא 4 ב' 9919863
המזח טרום חובה ממלכתי רחוב מיכשווילי 21 8553752
ישי 6 טרום חובה ממלכתי דתי רחוב נתן אלבז 23 8558702
כרמים טרום חובה ממלכתי רחוב שלמה בן יוסף 4 א' 8555075
נמל חובה ממלכתי רחוב אברהם שפירא 4 ב' 9919863
שילה 1 חובה תורני רחוב מיכשוילי 21 8553752
שילה 2 טרום חובה תורני רחוב מילמן 22, בית ספר שילה 8553776
שילה 3 חובה תורני רחוב מילמן 22, בית ספר שילה 8553776

 

close