image

רשימת גני ילדים - רובע ח'

שם הגן גיל מגמה כתובת טלפון
ישי 1 טרום חובה תורני רחוב צבעוני 19 8666175
ישי 2 חובה תורני רחוב צבעוני 19 8666175
ישי 3 חובה תורני רחוב מבוא הדגנית 3 8555928
ישי 4 טרום חובה תורני רחוב כפתור החולות 20 8669780
ישי 5 חובה תורני רחוב מבוא השרביטן 8 8555869
מבוא הדמומית 1 חובה ממלכתי רחוב מבוא הדמומית 10 8540921
מבוא הדמומית 2 טרום חובה ממלכתי רחוב מבוא הדמומית 10 8540921
צמח א'1 חובה ממלכתי רחוב הרותם 35 8556333
צמח א' 2 חובה ממלכתי רחוב הרותם 35 8556333
ישי 7 טרום חובה תורני רחוב מבוא הדגנית 3 8555928

 

close