image

רשימת גני ילדים - רובע ט'

 
שם הגן גיל מגמה כתובת טלפון
אופיר טרום חובה ממלכתי רחוב יבניאל 4 6379236
אלה חובה ממלכתי דתי רחוב ראש פינה 11 (בית ספר דביר) 8660932
אשחר טרום חובה ממלכתי רחוב פתח-תקוה 13 8663463
אשל טרום חובה ממלכתי רחוב פתח תקוה 8 (בית ספר אשכול) 8646283
דולב טרום חובה ממלכתי רחוב פתח-תקוה 13 8663464
הדר חובה ממלכתי רחוב ראש פינה 6 8650934
השיטה חובה ממלכתי רחוב פתח תקוה 8 (בית ספר אשכול) 8646283
לבונה חובה ממלכתי רחוב ראש פינה 6 8650934
ערמונים טרום חובה ממלכתי רחוב יבניאל 4 6379430

 

close