image

רשימת גני ילדים - רובע י"ז

 

שם הגן גיל מגמה כתובת טלפון
אודם חובה ממלכתי דתי רחוב ספיר 6 8640154
בדולח טרום חובה ממלכתי רחוב ברקת 6 8536244
גביש טרום חובה ממלכתי דתי רחוב ספיר 6 8640154
חושן חובה ממלכתי רחוב שוהם 26 8676214
טורקיז חובה ממלכתי רחוב ברקת 6 8536244
קורל טרום חובה ממלכתי דתי רחוב ברקת 10 8532559
תרשיש חובה ממלכתי דתי רחוב ברקת 10 8532559
שחם חובה ממלכתי דתי רחוב ספיר 9 6105551

 

close