image

רשימת גני ילדים - רובע י"ז

 

שם הגן גיל מגמה כתובת טלפון
אודם חובה ממלכתי דתי רחוב ספיר 6 8640154
בדולח טרום חובה ממלכתי רחוב ברקת 6 8536244
גביש טרום חובה ממלכתי דתי רחוב ספיר 6 8640154
חושן חובה ממלכתי רחוב שוהם 26 8676214
טורקיז חובה ממלכתי רחוב ברקת 6 8536244
ספיר טרום חובה ממלכתי רחוב השוהם 26 8676214
קורל טרום חובה ממלכתי דתי רחוב ברקת 10 8532559
תרשיש חובה ממלכתי דתי רחוב ברקת 10 8532559
שחם חובה ממלכתי דתי רחוב ספיר 9 6105551

 

close