image

רשימת גני ילדים - רובע י'

 
שם הגן גיל מגמה כתובת טלפון
אמירים 1 חובה ממלכתי רחוב עליה 3 8642917
אמירים 2 חובה ממלכתי רחוב עליה 3 8642917
אריאל טרום חובה ממלכתי רחוב אברהם סופר 2 8657521
כלנית טרום חובה ממלכתי רחוב קק"ל 60 8655671
סביון חובה ממלכתי רחוב אברהם סופר 2 8657521
רעים חובה ממלכתי רחוב קק"ל 60 8655671
תלתן טרום חובה ממלכתי רחוב קק"ל 7 8642918

 

close