image

רובע מע"ר

שם הגן גיל מגמה כתובת טלפון
כינור טרום חובה ממלכתי דתי רחוב כינור 10 6174283
מזמור חובה ממלכתי רחוב כינור 10 6175078
מנגינה טרום חובה ממלכתי רחוב כינור 10 6171572
מנדולינה חובה ממלכתי דתי רחוב כינור 10 6174283
 
 
close