image

מינהלת רובע ב'

מידע כללי

 • אחד הרובעים הראשונים שהוקמו בעיר אשדוד.
 • ממוקם בצפון אשדוד ונתחם בצירים ראשיים: שדרות בני ברית, ז'בוטינסקי, הרצל ויצחק הנשיא.
 • מרכז מסחרי הכולל את שוק רובע ב' המפורסם.
 • שלושה בתי ספר יסודיים: אחדות, מוריה וניר ושני על יסודיים: מקיף א' ומקיף ב'.
 • מקלטים ציבוריים לעת חירום.
 • גנים ציבוריים רבים: גן הלוחמים, גן הרב קוק, גן המעפילים, גן יצחק שדה, גן יוספטל, גן יוספטל הקטן, גן הנרייטה סולד, גן שקד, גן וייצמן, גן סטרומה, ובמרכז פארק בן גוריון מהגנים היותר גדולים ומפוארים באשדוד.
 • שני מתנ"סים: תקוותנו וקופף.
 • שתי אנדרטות: אנדרטת אלי כהן ואנדרטת הלוחמים בגן הלוחמים.
 • בתי כנסת רבים ובהם: "נצח ישראל", "הרמב"ם", "זכרון יוסף", "מקור ישראל", "דרכי יהודה" ו"יצחק יהנן".
 • בניין רווחה אזורי מטעם העירייה.
 • מועדון לקשיש על שם יצחק כהן.
 • קופות חולים וטיפת חלב.
 • למעלה מ-30% מתושבי הרובע נחשבים כעולים.
 • אוכלוסיית הרובע הטרוגנית ומורכבת מתושבים ותיקים לצד צעירים.
 • החתך הסוציו-אקונומי של מרבית התושבים הוא מתחת לממוצע. 

מיקום הרובע על מפת ה-GIS

 

פרויקטים ויזמות

מינהלת הרובע יוזמת ומקדמת יוזמות ופרויקטים שונים, וזאת בהתאם לצורכי הרובע ותושבי המקום.
במינהלת רובע ב' קודמו מספר פרויקטים כגון:

 • כנס תמ"א 38.
 • "מובילים לשינוי – שואפים לירוק" – מבצעי ניקיון יחד עם תושבי המקום.
 • השאלת ציוד גיזום לטיפול בגינות פרטיות.
 • ימי הפנינג לקידום איכות הסביבה ומיחזור בפרט.
 • סיירת הורים.
 • שיתוף פעולה עם השוק העירוני לשדרוג המקום.
 • יוזמות קהילתיות במרחב הציבורי כמו "יום מעשים טובים", הפעלת סיירת רבעית, יום ניקיון בינלאומי, הפעלת נאמני ניקיון בשטחים ציבוריים ועוד.
 • קידום פרויקטים תשתיתיים מול הגופים המקצועיים: ריבוד אספלט ברחובות המעפילים, שבי ציון וקיבוץ גלויות, שדרוג כלל כלי האצירה ברובע, שדרוג גן הלוחמים וגן יצחק שדה ועוד.

היעדים לתקופה הקרובה

 • כנס ועדי בתים.
 • שיתוף פעולה עם כלל בתי הספר ברובע ליוזמות במרחב הציבורי.
 • כנס תמ"א 38 ופינוי בינוי כחלק מתוכנית להתחדשות עירונית.
 • שימור פעילים/ מתנדבים ברובע.
 • הידוק הקשר עם הקהילה ומוסדות הציבור ברובע למתן מענה הולם לצרכים ובפרט למניעת בעיות ועידוד איכות סביבה למען חזות פני הרובע.
 • קידום פרויקט שיתוף ציבור בכל תחום ועניין.
 • אתגר – להילחם בתופעת השלכת בדלי סיגריות ומסטיקים במרחב הציבורי.

ועדות הרובע

כחלק מתפיסת ההפעלה מתקיימים במינהלת הרובע מפגשים שוטפים עם תושבים פעילים בארבעה תחומים שונים: איכות סביבה, אחזקה ותשתיות, ביטחון וחירום, דוברות. בנוסף, הוקם פורום נציגי שכונות המתכנס אחת לחודש, המשמש כבמה לעדכונים הדדיים וחשיבה על פרויקטים משותפים לעתיד לבוא, צוותים משימתיים לפי העניין.

תושבים המעוניינים לתרום ולהיות חלק מעבודת הוועדות, מוזמנים לפנות למינהלת הרובע.

ראש המינהלת - אורי סבח                      בעלי תפקידים נוספים

תפקיד שם
מזכירה - רכזת מידע תמי כהן
מפקח כללי גבי אזולאי
מפקח תברואה שמעון חסן
מפקח נטיעות  דודו ויצמן
פקח עירוני רוני סמג'ה
אורי סבחפרטי התקשרות

טלפון: 08-6485057
פקס: 08-6485059
דואר אלקטרוני: urisab@ashdod.muni.il
שעות פעילות: ימים א', ג' בין השעות 08:00-13:00 ושעות 16:00-19:00
ימים ב', ד', ה' בין השעות 08:00-16:30
כתובת: מתנ"ס תקוותנו רח' המעפילים 21

חפשו אותנו בפייסבוק המינהלת

לוגו פייסבוק

close