image

זימון תורים

זימון תוריםמהיום אין צורך להגיע לעירייה ולהמתין בתור לשרותי העירייה השונים. ניתן להזמין תור לשעה רצויה באמצעות האתר ולהגיע בשעה שהוזמנה.

*ניתן להזמין תור גם באמצעות נציג במוקד הטלפוני בטלפון 37222*

 

לתשומת לבכם,

אגף הגבייה מאפשר לכם לבצע מגוון פעולות באמצעים מקוונים וכלל לא להגיע לעירייה.

 

close