image

תשלום בהמחאות

פריסת החוב בתשלומים

  • במשרדי אגף הגבייה בעירייה
  • במשרדי חברת "מילגם" – רחוב העצמאות 58 (מול כיכר הסיטי) ,קומה 2

חשוב לדעת

  • אי כיבוד של אחת ההמחאות יוביל מיידית לפתיחת הליכי הוצאה לפועל
  • אי כיבוד 2 המחאות ברציפות יוביל לביטול העסקה כולה, הטלת אגרת משיכת המחאות על החייב, ולנקיטת צעדי אכיפה

close