image

שירות עד הבית לאוכלוסיות מיוחדות

כחלק משיפור השירות לתושב ולצד השאיפה להנגיש את השירותים גם לאוכלוסיות מיוחדות ולשמור על כבודם ועל זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות – יזם אגף הגבייה בשיתוף האגף לשירותים חברתיים שירות חדש, ממש עד הבית.

השירות מיועד לניצולי שואה, לאזרחים ותיקים, ולתושבים המוגדרים כסיעודיים, והוא כולל הגעה של צוות מאגף הגבייה עד למועדון היום או לבית התושב עצמו.

הצוות יבצע עבורו את הבדיקה ואת הפעולות הנדרשות בנושא הנחה בארנונה בלבד.

תושבים המשתייכים לאוכלוסיות המיוחדות מוזמנים לפנות לגב' סיוון כהן רביבו בטלפונים 08-8545439, 08-9568101 בימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 15:00.

close