image

זוכים

נושא המכרז זוכה מספר החלטה מיום קובץ החלטה
לאספקת מכשירים סלולאריים עבור עיריית אשדוד ישנם שני זוכים 33.20 06/09/2020 33.20..pdf
לאספקת קטנועים חשמליים עבור עיריית אשדוד ישנם שני זוכים 30.20 06/09/2020 30.20..pdf
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות ישנם חמישה זוכים 27.20 26/07/2020 27.20..pdf
להפעלת "יום שהות ארוך" לילדים עם נכויות, מוגבלות שכלית התפתחותית ,ילדים עם אוטיזם ואוכלוסיה סיעודית עד גיל 21 בלבד, מהמגזר החרדי מגן הלב 25.20 26/07/2020 25.20...pdf
לביצוע עבודות להקמת מבנה הכולל 6 כיתות גן ו-16 כיתות בית ספר ברובע ז' באשדוד עמגד לבנייה בע"מ 23.20 05/07/2020 23.20..pdf
לביצוע עבודות להקמת מבנה מעונות יום ובית כנסת מורשת מנחם באשדוד אלון וישניה חברה לתכנון בניה ופיתוח בעמ 20.20 21/06/2020 20.20..pdf
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות ישנם שמונה זוכים 19.20 07/06/2020 19.20..pdf
לאספקה והתקנה של משטחי בטיחות מדשא סינטטי בעיר אשדוד מושיקו גינון בע"מ 18.20 07/06/2020 18.20..pdf
לביצוע עבודות להקמת תחנות הצלה בחופי הים באשדוד לומברוזו יוסי עבודות גינון ופיתוח בע"מ 17.20 05/07/2020 17.20..pdf
להפעלת תחנת מעבר לפסולת ארושה תברואה ונקיון בע"מ 16.20 07/06/2020 16.20..pdf
לביצוע עבודות לאיתור תשתיות תת קרקעיות עבור עיריית אשדוד ומנהלת הסכם הגג באשדוד אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ 15.20 07/06/2020 15.20..pdf
לאספקת כלי רכב חשמלי עבור עיריית אשדוד ישנם שני זוכים 14.20 24/05/2020 14.20..pdf
לאספקת שירותי ניקיון למבנה אגף הגבייה באשדוד דוסטרי שירותי ניקיון ואחזקה בע"מ 12.20 24/05/2020 12.20..pdf
למתן זיכיון לביצוע עבודות תכנון, הקמה, אספקה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה איטיות (AC)לכלי רכב חשמליים, בשטחים ציבוריים בעיר אשדוד אפקון תחבורה חשמלית בע"מ 11.20 24/05/2020 11.20..pdf
להצבה והפעלה של מבני קפיטריות במוסדות חינוך בעיר אשדוד סי בריבוע בע"מ 9.20 21/06/2020 9.20..pdf
לניהול והפעלת מוסדות חינוך באשדוד נשי אמי"ת 8.20 24/05/2020 8.20..pdf
לביצוע עבודות להקמת מבנה גני ילדים ברובע ח' באשדוד בן . ארי(י.מ) הנדסת בניין בע״מ 7.20 24/05/2020 7.20..pdf
להפעלת תכנית מתנדבים למען הקהילה לאורו נלך 6.20 24/05/2020 6.20..pdf
לביצוע עבודות פיתוח, שיקום ותיקונים בגנים ציבוריים וחצרות מוסדות בעיר אשדוד י.ע.ז חברה לבניה ופיתוח בעמ 5.20 15/03/2020 5.20..pdf
לאספקת חומרי ניקיון עבור עיריית אשדוד גרפיטי שיווק ציוד משרדי בע"מ 3.20 17/03/2020 3.20..pdf
מכרז להשכרה, שימוש והפעלת קיוסק ברח' דב גור באשדוד אבוקסיס נועם 1.20 15/03/2020 1.20..pdf
מכרז להתקשרות מסגרת לתכנון והקמה של חדרי שנאים סיבוס רימון בניה מתועשת בע"מ 55.19 15/03/2020 55.19..pdf
למתן שירותי רישום, אריזה, הובלה, גניזה ואחסון של תיקים ומסמכים שונים עבור עיריית אשדוד ארכיביון שירותי גניזה וארכיון מתקדמים בע"מ 54.19 10/02/2020 54.19..pdf
אספקת כלי רכב שטח מסוג 4X4 יונירסל מוטורס ישראל בע"מ 53.19 19/01/2020 53.19..pdf
לביצוע עבודות בנייה, הרחבה ,שיפוץ ושדרוג של חדר הבקרה הקיים בעיריית אשדוד במסגרת פרויקט "אקו MOOV" פימה שינויים בע"מ 50.19 10/02/2020 50.19..pdf
לאספקה ולהפעלת טרקטור לניקוי חול באמצעות נפות ושינוע באמצעות נגרר עבור עיריית אשדוד לומברוזו יוסי עבודות גינון ופיתוח בע"מ 47.19 09/02/2020 47.19..pdf
לרכישת אופנועי ים ומתן שירותי תחזוקה עבורם עבור עיריית אשדוד אבניר חברה לרכב בע"מ 46.19 15/03/2020 46.19..pdf
להפעלת מחסה לדרי רחוב ודיור נתמך בעיר אשדוד אל החיים 45.19 05/01/2020 45.19..pdf
להשמת מתנדבים לשירות לאומי או להתנדבות קהילתית בעיר אשדוד ישנם חמישה זוכים 44.19 08/12/2019 44.19..pdf
להפעלת מועדונית לילדים עם נכויות, מוגבלות שכלית התפתחותית ואוטיזם מהמגזר החרדי עזר מציון 43.19 24/11/2019 43.19..pdf
להתקנת ותחזוקת מערכת גילוי אש ועשן בבניין העירייה ב.ד. מיקוד תקשורת וביטחון בע"מ 42.19 24/11/2019 42.19..pdf
למתן רישיון שימוש במערכת לניטור רשתות חברתיות זנסיטי טכנולוגיות בע״מ 40.19 08/12/2019 40.19..pdf
למתן שירותי הריסות ופירוק מבנים קבוצת טלאור כראדי בע"מ 39.19 03/11/2019 39.19..pdf
להפעלת תכנית להדרכת צוותי חינוך לזיהוי, אבחון וטיפול בילדים בעלי סיכון ("חצר פעילה") עבור עיריית אשדוד עזר מציון 38.19 15/09/2019 38.19..pdf
לביצוע סקר שלטים, סקר שימור רחובות, חיוב אגרת שילוט, חיוב אגרת שימור רחובות וקבלת קהל עבור עיריית אשדוד מ.ג.ע.ר בע"מ 36.19 03/11/2019 36.19..pdf
לביצוע עבודות שיפוצים למבנה קיים במרכז כיוונים אשדוד אלון וישניה חברה לתכנון בניה בעמ 35.19 15/09/2019 35.19..pdf
לתחזוקת מתקני כושר בגנים ציבוריים וטיילות באשדוד אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ 34.19 15/09/2019 34.19..pdf
לאספקת כלי רכב עבור עיריית אשדוד אחים ירון 32.19 15/09/2019 32.19..pdf
למתן שירותי קורסי הכנה למבחן הפסיכומטרי עבור צעירי אשדוד רפואה לעם 31.19 24/11/2019 31.19..pdf
לביצוע עבודות תחזוקת מזרקות בעיר אשדוד מד חי בע"מ 30.19 08/09/2019 30.19..pdf
למתן שירותי אספקה, הצבה ותחזוקה של מתקני אצירה לפסולת אריזות קרטון בעיר אשדוד ופינוי תכולתם למחזור מוכר בישראל אמניר תעשיות מיחזור בע"מ 29.19 01/09/2019 29.19..pdf
להפעלת מרכזי יום לקשיש בעיר אשדוד ישנם שני זוכים 28.19 15/09/2019 28.19..pdf
לביטוח רכבי עיריית אשדוד הכשרה חברה לביטוח בע"מ 27.19 04/08/2019 27.19..pdf
לפיתוח, הקמה ותחזוקת אפליקציה אשדודית ואתר אינטרנט ייעודי ולניהול מועדון הלקוחות עבור עיריית אשדוד מטרופולינט בע"מ 26.19 01/09/2019 26.19..pdf
לאספקה, התקנה, חיבור ותחזוקה של מתקנים פוטוולטאים על גגות מוסדות ציבור בעיר אשדוד (PV) על גגות מוסדות ציבור בעיר אשדוד אלקטרה אלקו התק"ש בע"מ 25.19 01/09/2019 25.19..pdf
למתן הלוואות לסטודנטים תושבי העיר אשדוד דיסקונט 24.19 04/08/2019 24.19..pdf
למתן שירותי אכיפה, שירות לקוחות וגביית חיובים עירוניים עבור עיריית אשדוד מילגם בע"מ 22.19 30/06/2019 22.19..pdf
לרכישת רשיון שימוש בפלטפורמה דיגיטלית לשיתוף ציבור עבור עיריית אשדוד אינקיואל ישראל בע"מ 21.19 04/08/2019 21.19..pdf
לאספקת כלי אצירה לאשפה ולפסולת למחזור ישנם שני זוכים 19.19 04/08/2019 19.19..pdf
לביצוע עבודות נגרות ריהוט, אספקתן והתקנתן באגף הגבייה – עיריית אשדוד ש.בן עמי סוכנויות בע"מ 20.19 04/08/2019 20.19..pdf
לביצוע עבודות שיקום, תיקון ואחזקת תשתיות עירוניות בשטחים פתוחים בעיר אשדוד דשניר בע"מ 18.19 14/07/2019 18.19..pdf
לביצוע עבודות אחזקה, תיקוני שבר ובניית קווים במערכות המים, הניקוז והביוב בעיר אשדוד ד.ש מתן שירותים ואחזקה בע"מ 17.19 16/06/2019 17.19..pdf
לאיסוף ופינוי פסולת נייר למחזור מרחבי העיר אשדוד ואחזקת כלי אצירה ייעודיים לפסולת נייר נגב אקולוגיה 16.19 16/06/2019 16.19..pdf
לייצור, אספקה והתקנת שלטי רחובות ואתרים בעיר אשדוד ד.פ המרכז הישראלי לשילוט בע"מ 15.19 30/06/2019 15.19..pdf
לקבלת שירותי ייעוץ וטיפול אגרונומי לצמחים בעיר אשדוד שלפ מעבדה חקלאית 14.19 16/06/2019 14.19..pdf
לביצוע עבודת לצמצום הפירות בעצי פיקוס השדרה ופיקוס השקמה בעיר שלפ מעבדה חקלאית 13.19 16/06/2019 13.19..pdf
להפעלת תכנית הכשרה לצה"ל בבתי הספר התיכוניים באשדוד נוער מוביל שינוי ע"ר 12.19 02/06/2019 12.19..pdf
להפעלת רש"ת (רצף שירותי תעסוקה) רב נכותי למגזר החרדי באשדוד עלי שיח 11.19 02/06/2019 11.19..pdf
לביצוע עבודת חצרנות בחצרות בניינים עבור עיריית אשדוד השביל הירוק בע"מ 10.19 02/06/2019 10.19..pdf
לביצוע הסדרי תנועה בציר העדפה "הגל הירוק" דרך חדשה בתנועה בע"מ 9.19 19/05/2019 9.19..pdf
לאיתור מעבדת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ 8.19 19/05/2019 8.19..pdf
למתן שירותי סוכנות נסיעות בקשר להזמנה וארגון של טיסות בינלאומיות, לרבות שירותי קרקע, בחו"ל עבור עיריית אשדוד ישנם שלושה זוכים 7.19 05/05/2019 7.19..pdf
לביצוע עבודות להקמת מבנה גני ילדים ברובע י' באשדוד פימה שינויים בע"מ 6.19 18/03/2019 6.19..pdf
להפקת פסטיבל אידיש בעיר אשדוד תיאטרון יידישפיל 4.19 05/05/2019 4.19..pdf
לאספקת טרקטורונים עבור עיריית אשדוד מטרו מוטור שיווק (1981) בע"מ 3.19 18/03/2019 3.19..pdf
לאיתור אתר לקליטה והטמנת פסולת עבור עיריית אשדוד חברת מ.מ.מ. 2.19 03/03/2019 2.19..pdf
לאספקת תוכנות מחשב ו/או רישיונות שימוש עבור עריית אשדוד תים נטקום בע"מ 1.19 03/03/2019 1.19..pdf
להקמת גן ציבורי בשדרות אלטלנה בעיר אשדוד אמס עבודות עפר ופיתוח בע"מ 47.18 03/03/2019 47.18..pdf
לביצוע עבודות דפוס דיגיטליות ואחרות עבור עיריית אשדוד א.ד הפצות ועיטוף בע"מ 46.18 17/02/2019 46.18..pdf
למתן שירותי טיוב וסריקת מסמכים עבור עיריית אשדוד אמ.פי.אל בע"מ 45.18 17/02/2019 45.18..pdf
למתן שירותי השלמה ועדכון מידע אלפא – נומרי ומידע גרפי במערכת ייעודי קרקע של מחלקת התכנון פורום שרת 99 בע"מ 44.18 17/02/2019 44.18..pdf
לביצוע עבודות נגרות ריהוט, אספקה והרכבה במוסדות חינוך באשדוד ישנם ארבע זוכים 43.18 17/02/2019 43.18..pdf
לעריכת ביטוחי עיריית אשדוד הכשרה חברה לביטוח בע"מ 42.18 03/02/2019 42.18..pdf
לביצוע עבודות תשתית, עבודות פיתוח והסדרי תנועה ברח' הדקל ושד' יצחק הנשיא בעיר אשדוד עשוש מאיר ובניו בע"מ 41.18 17/02/2019 41.18..pdf
להובלה, אספקה, התקנה ותחזוקת מתקני משחקים בגנים ציבוריים, בגני ילדים ובמוסדות ציבור באשדוד שעשועים וספורט בע"מ 40.18 17/02/2019 40.18..pdf
לביצוע עבודות להקמת מבנה גני ילדים במע"ר דרום באשדוד לא קיים זוכה 39.18 23/12/2018 39.18..pdf
לאספקה, התקנה ותחזוקת טמוני קרקע ברחבי העיר אשדוד שיא אשקלון בע"מ 38.18 14/10/2018 38.18..pdf
למתן הלוואות לסטודנטים תושבי העיר אשדוד לא קיים זוכה 37.18 01/07/2018 37.18..pdf
לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למתקני משחקים בגנים ציבוריים באשדוד לא קיים זוכה 36.18 04/09/2018 36.18..pdf
לרכישת מערכת לניהול פרויקטים לרבות למתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת עבור עיריית אשדוד טופ רמדור מערכות ומחשבים 35.18 16/09/2018 35.18..pdf
לאיתור אתר קליטת והטמנת פסולת עבור עיריית אשדוד לא קיים זוכה 34.18 04/09/2018 34.18..pdf
לביצוע עבודות נגרות ריהוט, אספקה והרכבה במוסדות חינוך באשדוד לא קיים זוכה 33.18 16/09/2018 33.18..pdf
לביצוע עבודות דפוס דיגיטליות ואחרות עבור עיריית אשדוד לא קיים זוכה 31.18 04/09/2018 31.18..pdf
להפעלת פרויקט חונכות לתלמידים בעיר אשדוד ומתן מלגות לסטודנטים מכון דוידסון לחינוך מדעי פרח 29.18 05/08/2018 29.18..pdf
לייצור, אספקה והתקנת עמדות ישיבה, ריהוט משרדי ונגרות אומן ייעודי עבור המוקד העירוני בעיריית אשדוד אבדור מערכות (1997) בע"מ 28.18 01/09/2019 28.18..pdf
להקמה ותפעול מערך לאיסוף וסילוק פסולת אלקטרונית וסוללות מתחומי העיר אשדוד מאי 27.18 16/09/2018 27.18..pdf
למתן הרשאת שימוש במערכת כלים טכנולוגיים – פדגוגיים לגיל הרך גוגלה (2009) בע"מ 26.18 15/07/2018 26.18..pdf
לאיתור אתר קליטת והטמנת פסולת עבור עיריית אשדוד לא קיים זוכה 25.18 01/07/2018 25.18..pdf
לביצוע עבודות בנייה, הרחבה ושיפוץ של המוקד העירוני הקיים בעיריית אשדוד במסגרת פרוייקט "גל ירוק" באשדוד לא קיים זוכה 24.18 04/09/2018 24.18..pdf
למתן שירותי תמיכה בתחום המחשוב קונסיסט מערכות בע"מ 23.18 01/07/2018 23.18..pdf
לפינוי חנייה ודחיסה של גרוטאות רכב בעיר אשדוד אוריקאר תחבורה בע"מ 21.18 01/07/2018 21.18..pdf
לאספקה, התקנה ואחזקה שוטפת של דלתות עץ ופלדה באשדוד לא קיים זוכה 20.18 01/07/2018 20.18..pdf
לתכנון, ייצור, אספקה, הובלה, הצבה והתקנת מבנים יבילים עבור מוסדות חינוך אחים סלטי הנדסה בע"מ 19.18 13/05/2018 19.18..pdf
לביצוע עבודות להקמת מבנה בית ספר וגן ילדים ברובע ז' באשדוד עומר ל. הנדסה אזרחית בניה ותשתיות בע"מ 18.18 17/06/2018 18.18..pdf
למתן העצמה רגשית באמצעות פעילות ספורטיבית עבור תלמידים בעיר אשדוד עמותת מסלול חדש 17.18 27/05/2018 17.18..pdf
לאספקת תווי קניה למוצרי מזון ושתייה עבור עיריית אשדוד רמי לוי 16.18 27/05/2018 16.18..pdf
להקמה והפעלה של מתחם עבודה משותף (HUB) ליזמים ובעלי עסקים, בעיר אשדוד אחים בעד אחים 15.18 13/05/2018 15.18..pdf
לניהול והפעלת מוסדות חינוך באשדוד נשי אמי"ת 14.18 27/05/2018 14.18..pdf
לאספקה והתקנת שלטי חוץ עבור עיריית אשדוד קיימים אחת עשרה זוכים 13.18 29/04/2018 13.18..pdf
לרכישת ריהוט עבור מוסדות ציבור, חינוך ורווחה באשדוד קיימים עשרה זוכים 12.18 29/04/2018 12.18..pdf
לאספקת מוצרי APPLE וציוד נלווה עבור החינוך המיוחד א. נין נון ושות' בע"מ 11.18 29/04/2018 11.18..pdf
לביצוע עבודות אחזקה ושיפוץ בגני ילדים ומועדוניות בעיר אשדוד א.מ נתן בע"מ 10.18 13/05/2018 10.18..pdf
לביצוע עבודות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש עבור מרכז יום לתשושי נפש ברובע ו' באשדוד נחום עמוס בע"מ 9.18 17/02/2019 9.18..pdf
לביצוע עבודות שיקום ופיתוח מערכות השקיה וגינון באשדוד השביל הירוק בע"מ 8.18 29/04/2018 8.18..pdf
לאספקת שירותי הכשרה, הדרכה, הפעלה ופיקוח על שירותי סמך מקצועיים עבור אוכלוסיות עם מוגבלויות באשדוד מטב עמותה לשרותי טיפול ורווחה (ע"ר) 7.18 29/04/2018 7.18..pdf
לפינוי חנייה ודחיסה של גרוטאות רכב באשדוד לא קיים זוכה 6.18 15/04/2018 6.18..pdf
לרכישת רשיון שימוש במערכת שיבוץ גננות וסייעות לגני ילדים ומלווי הסעות למוסדות חינוך עבור עיריית אשדוד סנסורי פתרונות תוכנה בע"מ 5.18 15/04/2018 5.18..pdf
לאספקה, התקנה, פירוק, הובלה ואחסנת פלטות עץ בירץ' עבור עיריית אשדוד ארגוני במות בע"מ 4.18 15/04/2018 החלטה 4.18.pdf
למתן שירותי מוקד ומיגון אזעקות למוסדות חינוך, ציבור ורווחה בעיר אשדוד ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ 3.18 29/04/2018 3.18.pdf
להובלה, פריקה והתקנה של ציוד אבלים בעיר אשדוד גלעד מצבות אשדוד
זיו אבוטבול הובלות
אברהם ג'אנה
2.18 18/03/2018 2.18..pdf
לאיסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק למחזור מוכר ולאחזקתם של כלי אצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק בעיר אשדוד נוי שירותי תברואה בע"מ 1.18 25/03/2018 1.18..pdf
לביצוע עבודות תשתית, אספקה, התקנה ותחזוקה של גנרטור לבניין העירייה שמרלינג-סינכרו 62.17 04/03/2018 62.17.pdf (3)
מכרז לשיפוץ והפעלת המטווח העירוני באשדוד ש.פ. מטווחים בע"מ 61.17 04/03/2018 61.17..pdf
להפעלת פרויקט רכב שיתופי בעיר אשדוד קאר2גו בעמ 58.17 21/01/2018 58.17..pdf
לניהול אחזקת מתקני משחק וכושר לשחק על בטוח בע״מ 57.17 24/12/2017 57.17..pdf
לתכנון, ייצור, אספקה, התקנה ואחזקת סככות המתנה, ריהוט רחוב ומתקנים בעיר אשדוד אי אם שגב תעשיות 56.17 04/02/2018 56.17..pdf
לביצוע עבודות עיצוב גראפי ממוחשב עבור עיריית אשדוד טרילוגי בע"מ 55.17 07/01/2018 55.17.pdf (1)
מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת בקרה לפינוי אשפה וגזם טלדור מערכות 54.17 07/01/2018 54.17.pdf
לביצוע עבודות שיפוץ, מתן רשות שימוש והפעלת קפיטריות בבתי ספר תיכוניים באשדוד שואו ביס ניהול והפעלת מזנונים בעמ 53.17 07/01/2018 53.17..pdf
להפעלת תכנית ללמידה מבוססת נתונים לקידום ההישגים במוסדות לימוד בעיר אשדוד עת הדעת מערכות חינוך בע"מ 52.17 03/12/2017 52.17.pdf (1)
מכרז למתן שירותי חקירות עבור עיריית אשדוד ח.ר.ש חקירות 51.17 03/12/2017 51.17.pdf (1)
לביצוע עבודות תחזוקת מזגנים במוסדות עירוניים שלמה כהן כוכב הקור 50.17 29/10/2017 50.17.pdf (1)
לביצוע עבודות שוטפות לגינון ואחזקה בגנים ציבוריים, שטחי ירק, איי תנועה, מדשאות, פסי ירק, חורשות, שטחים ציבוריים פתוחים, גינון ציבורי, ברובעים ט"ו, ט"ז, י"ז בעיר אשדוד עאתיקה אבראהים פרח בנגב 49.17 29/10/2017 49-17.pdf (1)
לביצוע עבודות שוטפות לגינון ואחזקה בגנים ציבוריים, שטחי ירק, איי תנועה, מדשאות, פסי ירק, חורשות, שטחים ציבוריים פתוחים, גינון ציבורי, ברובעים א, ב, ד, ה וגן אלישבע בעיר אשדוד השביל הירוק בע"מ 48.17 29/10/2017 48.17.pdf (1)
לאספקה והתקנת מתקני משחק בגנים ציבוריים, בגני ילדים ובמוסדות ציבור באשדוד גנית פארק בע"מ 47.17 12/11/2017 47-17.pdf
לביצוע עבודות גיזום ועיצוב עצים בעיר אשדוד רמי גינון וגיזום עצים 46.17 29/10/2017 46-17.pdf
להפעלת מועדונית שיקומית לילדים ונוער בתפקוד בינוני נמוך על רצף האוטיזם, במיגזר הכללי, בעיר אשדוד אלוט אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם 37.17 01/10/2017 20171024105520126.pdf
לאספקת שופל קטן עבור עיריית אשדוד מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ 44.17 01/10/2017 מסמך Acrobat.pdf
לאספקת רכבים היברידיים עבור עיריית אשדוד טלקאר חברה בע"מ
יונין מוטורס בע"מ
36.17 10/09/2017 מסמך Acrobat.pdf

 

close