image

חברי ועדת מכרזים

  1. מר חיים אמסילי- יו"ר ועדת מכרזים

 

  1. מר גבי כנפו- חבר ועדה

 

  1. מר משה בוטרשוילי- חבר ועדה

 

  1. מר אופיר לסרי- חבר ועדה

 

  1. מר אלכסנדר אוברפלד- חבר ועדה

 

  1. מר מאיר אברז'ל- חבר ועדה

 

  1. מר עזרא שור- חבר ועדה

 

  1. גב' אורית אלמוזלינו-רייז- חברת ועדה
close