image

מכרזים פעילים

דרושים

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
78-20 סטודנטים/יות למח' פיקוח עירוני (2 משרות) 24/09/2020 16:00
77-20 בודק/ת תכניות במח' אגרות והיטלים – מילוי מקום לחופשת לידה 100% משרה 24/09/2020 16:00

close