image

רישום לצורך עיון  

למתן שירותי קורסי הכנה למבחן הפסיכומטרי עבור צעירי אשדוד

מספר: 31.19

תאריך אחרון להגשה: 12 ספטמבר 2019 13:00

עלות לצורך השתתפות במכרז: 500.00 ₪

למתן שירותי קורסי הכנה למבחן הפסיכומטרי עבור צעירי אשדוד

מילוי פרטים ורישום 

*

 

close