image

הגל הירוק - תחבורה ירוקה

ב-2012 כחלק מבניית התוכנית לתחבורה מקיימת בעיר בוצע שיתוף ציבור לאיתור צורכי התושבים בנושאי תחבורה ציבורית באשדוד. התובנות, המאווים, הבקשות והצרכים שעלו מהציבור הוטמעו בתוכנית התחבורה. דוגמה לתובנות שהוטמעו - מסלולים מקוצרים, תחנות חכמות ומוצללות, נגישות לתחנות אוטובוס, אוטובוסים חדשים וחשמליים ועוד. לכל אלו תוכלו לראות ביטוי בפרויקט התחבורה העירוני בעיר.

 

 

 

close