image

אורח חיים פעיל

מהפכת הספורט באשדוד

בשנת 2009 התקבלה ברשות הספורט החלטה אסטרטגית מכוננת. הוחלט כי יש להציב את הפעילות בתחום הספורט העממי במקום הראוי בדירוג הקדימויות ובתוכנית העבודה הרב תקופתית.

רשות הספורט החליטה כי יש להשקיע ולהתמקד בקידום הפעילות הגופנית לכלל התושבים בתמיכת ראש העיר, המכהן כיו"ר ועד ההיגוי, שהנושא הינו חלק מחזונו, ובשיתוף משרד התרבות והספורט.
לפיכך, גיבשה ועדת ההיגוי תוכנית פעולה מקיפה רב שנתית ורב מערכתית.

המטרה: צירוף תושבים רבים ככל הניתן, מכל קבוצות הגיל ומכל המגזרים למעגל הפעילות הגופנית.

החל מסע פרסום מסיבי, מתוכנן וממוקד, שמטרתו לעורר מודעות לחשיבות הנושא ולרישום לפעילויות ספורטיביות מגוונות שהוכנו והוצעו לתושבים, חלקם חינם ללא תשלום.

פעילות גופנית ברחבי העיר היא ללא תשלום

תחת הקריאה: "עשו זאת בעצמכם" עודדו ברשות הספורט את התושבים לעסוק בפעילות מבוקרת בזמנם החופשי. ללכת, לרוץ, לשחות ולרכוב על אופניים וגם להשתמש במתקני הכושר הפזורים בגנים ובפארקים ברחבי העיר.

 

זומבה | טאי צ'י | יוגה | קבוצות הליכה | מתקני כושר בפארקים

close