image

חוק האופניים

רוכבים באחריות באופניים, בתלת אופן או בקורקינט חשמלי:

אכיפת חוק האופניים החשמליים, מצילה חיים!

בשל ריבוי תאונות דרכים, שבהן מעורבים רוכבי אופניים והולכי רגל, מדינת ישראל
אפשרה לרשויות המקומיות לאכוף את החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים
ברשויות המקומיות )תעבורה, תשע"ו 2016 (. עיריית אשדוד רואה את ביטחון תושביה
בראש סדר העדיפות העירוני ופועלת לאכיפה בהתאם. לשם כך הובילה העירייה
להענקת סמכויות אכיפה נרחבות לפקחים העירוניים במסגרת חקיקה ייעודית.

מה פירושה של האכיפה?

האכיפה כוללת תפיסת אופניים, תלת אופן או קורקינט חשמלי או חלק מהם או
הוצאת אוויר מהצמיגים מן הכלים האמורים - כדי למנוע את המשך השימוש בהם תוך המשך ביצוע העבירה.

אכיפה לחוק האופניים

היכן תבוצע האכיפה?

האכיפה תבוצע בהתאם לעבירות השונות – במדרכות, בשבילי האופניים, באזורים
שהנסיעה בהם הוגבלה במהירות, בשבילים המיועדים להולכי רגל וסומנו בתמרור וכן
במעברי חצייה.

 

טבלאת קנסות לחוק האופניים

 

 

מהי רכיבה אחראית?

רוכבים רק בגיל המותר; רוכבים בשבילי האופניים בלבד; מגנים על הגוף; לא משתמשים בטלפון הנייד ובאוזניות; נשמעים לחוקי התנועה; לא מרכיבים אדם נוסף.

מה עושים כשמגיעים למעבר חצייה ורוצים לחצות?

חל איסור מוחלט לחצות מעברי חצייה ברכיבה על אופניים/תלת אופניים רגילים וחשמליים וקורקינט חשמלי. החצייה מותרת לרוכב כהולך רגל בלבד ורק בהובלה ביד של האופניים או הקורקינט החשמלי.

מה עם שבילי האופניים בעיר?

אשדוד מקדמת תוכנית אב לסלילת שבילי אופניים נוספים על אלה הקיימים ברחבי העיר.  

מודעת חוק האופניים

בניית תשתיות של שבילי אופניים אורכת זמן. עד אז יש לרכב בהתאם להוראות החוק ובהתאם לתנאי השטח הקיימים.

 

 

 

ניידים

אופניים

שבילים

מגנים

חוקים

גיל


בקרוב תחל אכיפת "חוק האופניים" ברחבי העיר.

רכבו בזהירות ובאחריות, שמרו על עצמכם והימנעו מקנסות.

close