image

החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות תשע"ו

רוכבים באחריות באופניים, בתלת אופן או בקורקינט חשמלי:

אכיפת החוק מצילה חיים!

בשל ריבוי תאונות דרכים, שבהן מעורבים רוכבי אופניים והולכי רגל, מדינת ישראל
אפשרה לרשויות המקומיות לאכוף את החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים
ברשויות המקומיות )תעבורה, תשע"ו 2016 (. עיריית אשדוד רואה את ביטחון תושביה
בראש סדר העדיפות העירוני ופועלת לאכיפה בהתאם.

מה כוללת האכיפה?

 מתן דו"חות כספיים בגין רכיבה בניגוד לחוק, החרמת אופניים, תלת אופן או קורקינט חשמלי או חלק מהם או
הוצאת אוויר מהצמיגים מן הכלים האמורים - כדי למנוע את המשך השימוש בהם תוך המשך ביצוע העבירה.

אכיפה לחוק האופניים

טבלאת קנסות לחוק האופניים

 

 

מהי רכיבה אחראית?

רוכבים רק בגיל המותר; רוכבים בשבילי האופניים בלבד; מגנים על הגוף; לא משתמשים בטלפון הנייד ובאוזניות בזמן הרכיבה; נשמעים לחוקי התנועה; לא מרכיבים אדם נוסף.

מודעת חוק האופניים

בניית תשתיות של שבילי אופניים אורכת זמן. עד אז יש לרכב בהתאם להוראות החוק ובהתאם לתנאי השטח הקיימים.

 

 

 

ניידים

אופניים

שבילים

מגנים

חוקים

גיל


רכבו בזהירות ובאחריות, שמרו על עצמכם והימנעו מקנסות.

close