image

חוק האופניים

רוכבים באחריות באופניים, בתלת אופן או בקורקינט חשמלי!

מהי רכיבה אחראית?

רוכבים רק בגיל המותר; רוכבים בשבילי האופניים בלבד; מגנים על הגוף; לא משתמשים בטלפון הנייד ובאוזניות; נשמעים לחוקי התנועה; לא מרכיבים אדם נוסף.

מה עושים כשמגיעים למעבר חצייה ורוצים לחצות?

חל איסור מוחלט לחצות מעברי חצייה ברכיבה על אופניים/תלת אופניים רגילים וחשמליים וקורקינט חשמלי. החצייה מותרת לרוכב כהולך רגל בלבד ורק בהובלה ביד של האופניים או הקורקינט החשמלי.

מה עם שבילי האופניים בעיר?

אשדוד מקדמת תוכנית אב לסלילת שבילי אופניים נוספים על אלה הקיימים ברחבי העיר.  

מודעת חוק האופניים

בניית תשתיות של שבילי אופניים אורכת זמן. עד אז יש לרכב בהתאם להוראות החוק ובהתאם לתנאי השטח הקיימים.

 

 

 

ניידים

אופניים

שבילים

מגנים

חוקים

גיל


בקרוב תחל אכיפת "חוק האופניים" ברחבי העיר.

רכבו בזהירות ובאחריות, שמרו על עצמכם והימנעו מקנסות.

close