image

קיץ ישראלי בטוח!

עיריית אשדוד בשיתוף עם החברה העירונית לתרבות הפנאי, הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות ומועצת הנוער העירונית מכריזים זאת השנה השישית על קיץ בטוח ללא אלימות. 

מגבירים את שיתוף ומעורבות ההורים במניעת אלימות

 • מחזקים את הסמכות ההורית בקרב ילדינו.
 • נותנים כלים להורים להגברת ביטחון ילדינו בהרצאות, בסדנאות ובהסברה.
 • מעניקים כלים להתמודדות עם התנהגות סיכונית וחינוך לגבולות.
 • שומרים על ביטחון ילדינו בעזרת "סיירת ההורים" בפארקים ובמקומות הבילוי.

 

קיץ בטוח

מגבירים את תחושת הביטחון האישי

 • מגבירים את האבטחה במתחמי הבילוי.
 • מונעים התגודדויות בפארקים המפרים את שלוות השכונה ומונעים שתיית אלכוהול במקומות אלה.
 • מגבירים את אבטחת החופים מפני צריכת אלכוהול של קטינים והתקהלויות.
 • אוכפים את האיסור במכירת אלכוהול לקטינים ואוכפים שפיכת אלכוהול לקטינים.

מציעים חלופות פנאי בטוחות לבני נוער

 • נותנים מענה לשעות הפנאי במהלך חופשת הקיץ.
 • מחנכים לערכים של סבלנות, סובלנות ולכבוד הדדי.
 • מעבירים מסרים מניעתיים, לצד האירועים  - לא לאלימות לא לסמים לא לאלכוהול.
 • מנגישים את הפעילות במתנ"סים וברבעים.
 • מרחיבים ומעבים את הפעילות לבני הנוער בשעות הערב והלילה.

מחויבים לאפס סובלנות לאלימות

 • מעניקים מידע וכלים לבני הנוער בכל הנוגע לנהיגה ולשתייה - "הנוער נוהג אחרת".
 • פועלים למזעור נזקים לפרט, למשפחה ולקהילה.
 • מפעילים יחידת איתור לנוער סיוע – הכוונה והפנייה לגורמים המטפלים.

שומרים על הרכוש הציבורי

 • פועלים לשמירה על הרכוש הציבורי וכנגד הוונדליזם.
 • אוכפים חוקי עזר עירוניים באמצעות ניידות הביטחון והשיטור המשולב.
 • מפעילים את "המוקד הרואה" – מצלמות הפועלות בכל שעות היום והלילה.

מעמידים לטובת התושבים את המוקד העירוני 106 - 24 שעות ביממה.

מודעה קיץ בטוח

נפרדים מהאלימות לשלום

ונהנים מקיץ ישראלי בטוח!

close