image

אמצעי פרסום נוספים

כתבה - עוברים לגל הירוק 07.12.12

מצגת עיקרי הפרויקט

כתבה - משלבים לירוק - תחבורה חכמה מזניקה עיר 12.07.2015

 

 

מסר לתושבים - 11-12-16

מסר לתושבים - 4-12-16

ג'ינגל השימוש בוויז

ג'ינגל הפרויקט

 

הכל על פרויקט תחבורה ירוקה

 

סרטון הסברה על הפרויקט

 

שילוט אלקטרוני - שימוש בוויז

close